Omtrent gedrag

Vertrouwens contact personen (VCP)

Reddingsbrigade Weert draagt graag zorg voor een sportief en veilig sportklimaat. Daarvoor zijn er twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld met als doel zorgen voor een aanspreekpunt voor leden van de vereniging die zich in een situatie bevinden waar ze niet goed raad mee weten.

Hoewel veel mensen zich wekelijks inspannen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, is het niet moeilijk te bedenken dat er toch wel eens dingen zouden kunnen gebeuren die door de betrokken leden als erg onprettig worden ervaren. Bijvoorbeeld: grensoverschrijdend gedrag, zoals plagerijen, pesten of (seksuele) intimidatie. Het is belangrijk dat de leden die iets dergelijks overkomt iemand in goed vertrouwen kunnen nemen om daarover te praten, iemand die meedenkt in het vinden van een oplossing in een uitgebreid en openlijk gesprek. Dit met als uiteindelijk doel ervoor te zorgen dat de vervelende situatie wordt beëindigd en dat de vereniging de plek weer is waar alle leden zich op hun gemak voelen.

Kaderleden die situaties signaleren waarin het inschakelen van de vertrouwenscontactpersoon wenselijk lijkt, wordt aangeraden de betrokken leden hierop attent te maken.
Leden kunnen ook zelf contact opnemen met een van de vertrouwenscontactpersonen, zij zijn bereikbaar voor alle leden. Ook als men twijfels heeft of een vraag bij de vertrouwenscontactpersoon hoort, is het advies contact met een van hen op te nemen om dat te checken.
Het bestuur heeft de keuze gemaakt twee vertrouwenscontactpersonen aan te stellen zodat er een keuze is om voor hem of haar om een vertrouwelijke gesprek te kunnen voeren.

De vertrouwenscontactpersonen van Reddingsbrigade Weert zijn:
Mevrouw M. (Marion) van Deursen en Mevrouw N. (Nicole) Horyon.
Om een afspraak te maken met een van de vertrouwenscontactpersonen kunt u mailen naar: E-mail:

Naast de vertrouwenscontactpersonen binnen Reddingsbrigade Weert is er ook Vertrouwenspunt Sport. Deze is bedoelt voor alle sporters en hun omgeving. NOC*NSF heeft in samenspraak met de sportbonden, waaronder het NPZ/NRZ het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kun je anoniem vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Bel hiervoor met het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten)!