RBW Nieuws

Nieuwsbrief 5 februari 2021

Beste Brigade-vrienden,
De ontwikkelingen met betrekking tot het Covid-19 virus houden ons land nog stevig in hun greep. De laatste persconferentie van onze premier heeft ons zoals verwacht nog geen concrete datum opgeleverd wanneer we jullie weer in het zwembad kunnen ontmoeten bij onze lessen en trainingen.

Dat is een hard gelag waar we helaas niet aan kunnen ontkomen. Wij missen jullie wel en we staan te popelen om onze lessen en trainingen te kunnen starten. Zodra we toestemming krijgen om onze activiteiten weer geheel of gedeeltelijk te starten zullen we dat natuurlijk doen. Uiteraard zullen we dat aan jullie melden via de gebruikelijke communicatiekanalen.
Voor nu wees voorzichtig en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Peter Boers
Voorzitter RBW

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 14 december 2020

Beste Brigade-vrienden,
We hebben kennis kunnen nemen van de maatregelen die de regering heeft genomen om de gevolgen van het Covid-19 virus drastisch te beperken. Helaas heeft dit tot gevolg dat onze lessen en trainingen met onmiddellijke ingang en in ieder geval tot 19 januari niet kunnen doorgaan. Dat is bijzonder jammer, maar helaas in de huidige situatie onvermijdelijk. Hopelijk kunnen we daarna weer onze activiteiten starten. In welke vorm dat kan is nu nog niet te voorzien. We zullen jullie daarvan weer informeren zodra we weer mogen beginnen.
Voor nu wil ik jullie desondanks hele fijne feestdagen en een goed en vooral gezond 2021 wensen.
Blijf gezond !

Met vriendelijke groet,
Peter Boers

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 18 november 2020

Beste Brigadevrienden,
Inmiddels heeft de regering besloten dat de zwembaden weer open mogen. Helaas hebben we inmiddels van het zwembad vernomen dat er pompen moeten worden vervangen en dat ook het instructiebad en het fun-gedeelte van het zwembad in ieder geval tot 30 november 2020 gesloten zal zijn.
Omdat ook het 25 meter bad tot 4 januari 2021 is gesloten, kunnen wij helaas de lessen en trainingen nog niet hervatten. Zodra we weer gebruik mogen maken van het instructiebad en mogelijk het fun-gedeelte van het zwembad, willen we de zwemles om te leren zwemmen (Zwem AB) weer hervatten.
Concreet betekent dit, dat:

 • De lessen om te leren zwemmen voor de jeugd (Zwem AB) weer starten na 30 november onder de voorwaarde dat het instructiebad en het fun-gedeelte van het zwembad (ter vervanging van baan1) weer voor ons beschikbaar is.
 • Alle andere zwemlessen weer kunnen starten vanaf 4 januari 2021:
  • Voor de jeugd (Junior redden 1 t/m4, zwemmend redden 1 t/m 3) op donderdag en zaterdag
  • Alle lessen op woensdag en zondag

Uiteraard geldt dit onder voorbehoud van tegenvallers tijdens het onderhoud van het zwembad en nieuwe maatregelen van de overheid met betrekking tot het Covid-19 virus.

   Zie RBW-Jaarkalender

Met vriendelijke groet,
Peter Boers

   Top

Nieuwsbrief 4 november 2020

Woensdag leden: Geen zwemmen tot 04 Januari 2021
Zondag leden: Geen zwemmen tot 04 Januari 2021
Donderdag leden t/m 12 jaar: Geen zwemmen tot minimaal 18 November 2020 *
Zaterdag leden t/m 12 jaar: Geen zwemmen tot minimaal 18 November 2020 *
* Blijft van kracht zolang de maatregelen duren.
Na deze periode volgt een nieuwe nieuwsbrief met nadere uitleg!

Beste Brigade-vrienden,
Na de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge was meteen duidelijk dat het zwemmen voor de leden vanaf 13 jaar de komende 2 weken niet meer mogelijk zou zijn. We hebben de lessen en trainingen op woensdag daarom met onmiddellijke ingang gestopt. Er waren enige aanwijzingen dat zwemlessen aan de jeugd t/m 12 jaar wel mochten doorgaan. Het was niet duidelijk of dit alleen voor het Zwem ABC zou gelden of ook voor onze zwemmend redden opleidingen. Overleg met de Gemeente, het zwembad en onze Bond vanochtend gaven aan dat het Zwem ABC wel door zou mogen gaan. De rest was nog onzeker. Echter op het eind van de middag bleek dat ook het Zwem ABC minimaal de komende 2 weken niet mogelijk is omdat de zwembaden verplicht moeten sluiten en er geen uitzonderingen worden gemaakt.

De komende 2 weken wordt er dus zeker niet gezwommen!

Gisteravond kregen we ook het bericht dat de Gemeente heeft besloten om over nu anderhalve week te starten met de renovatie van het plafond van het 25 meter bad, dat daarom tot 4 januari gesloten zal zijn. Dit heeft aanzienlijke consequenties voor onze lessen als die na de periode van de extra maatregelen (nu nog 2 weken) weer zouden mogen starten.

De consequenties zoals we die nu voorzien zijn:

 • De zwem AB opleidingen voor de jeugd t/m 12 jaar worden gecontinueerd na de periode van de extra maatregelen met dien verstande dat de lessen van het diepe bad verhuizen naar het fun-gedeelte (kreek zonder stroming of golfslagbad). Het instructiebad is gewoon open en zullen we dus ook gebruiken.
 • De overige zwemlessen en trainingen zullen vervallen tot 4 januari 2021.
 • De examens voor NRZ A en B zullen we zoals het er nu uitziet in januari kunnen afnemen.
 • De examens JR 1 en 2 zullen we in februari afnemen.
 • De examens voor het JR 3 en 4 zwemmend redden 1,2,3 en 4 en LS 1,2,3 moeten we verplaatsen naar maart 2021.
 • De NRZ B kandidaten die in januari slagen blijven even zwemmen bij hun huidige groep tot na de examens in februari/maart in verband het huidig aantal zwemmers voor Junior Redder 1.
 • De volgende examens voor NRZ AB in 2021 vinden in juni plaats en die voor JR 1 en 2 waarschijnlijk eind september/begin oktober 2021 maar als mogelijk eind juni/begin juli. We zullen dat in het voorjaar nader besluiten. Daarna volgen we weer het reguliere schema.

Al deze besluiten zijn natuurlijk onder het voorbehoud dat er geen nieuwe maatregelen door overheid worden afgekondigd. Via de Nieuwsbrief en onze Facebook-pagina zullen we u weer berichten wanneer we weer kunnen gaan zwemmen.
Voor nu: Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Peter Boers

   Top

Nieuwsbrief augustus 2020

Beste Brigadevrienden,
Op woensdag 2 september is onze vakantie ten einde en starten we onze lessen en trainingen weer.
Ik hoop dat u allen een prettige vakantie heeft gehad en in goede gezondheid bent.
Vooralsnog mogen we onze lessen starten zoals dat voor maart 2020 het geval was, zodat we in januari 2021 examens kunnen organiseren. Met de recente ontwikkelingen met betrekking tot de aantallen Covid-19-besmettingen moeten we wel het voorbehoud nemen dat de overheid geen nieuwe maatregelingen treffen die dat onmogelijk maken. Uiteraard hopen we dat dit niet het geval zal zijn.
Het Covid-19-virus is nog lang niet bedwongen en er is ook nog geen effectieve medicatie beschikbaar op dit moment. Gelukkig zijn er wel positieve ontwikkelingen op dit gebied. Dat betekent voor ons dat we ons verstandig moeten gedragen om een uitbraak van besmettingen binnen onze vereniging te voorkomen, want een uitbraak wil niemand. Daarom doe ik een dringend pleidooi op iedereen om zich te houden aan richtlijnen van het RIVM en zeker niet naar de lessen of trainingen komen als u, of uw gezinsleden ziek zijn of in quarantaine moeten zijn. Dit geldt voor de zwemmers maar ook voor de instructeurs en de trainers.
Van het zwembad hebben we begrepen dat de routering door het zwembad en de regels voor de kleedruimtes zoals voor de vakantie golden nog onverminderd van kracht zijn. Zie daarvoor hetgeen op onze website en onze Facebook-pagina is vermeld.
Natuurlijk zullen we de gebruikte materialen na gebruik desinfecteren in het badwater. Na 3 seconden is het virus onschadelijk. Ook zullen onze instructeurs zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden.
Mocht er iets in de situatie wijzigen dan zullen we u dit via een nieuwe nieuwsbrief, onze website en Facebook-pagina berichten.
Voor nu wens ik iedereen veel zwemplezier in de komende maanden.
Met sportieve groet,
Peter Boers
Voorzitter ReddingsBrigade Weert

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

21-05-2020

Beste Brigadevrienden,
We hebben inmiddels toestemming gekregen om de zwemlessen te hervatten en daar zijn we zeer verheugd over. Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. We mogen slechts met een beperkt aantal mensen in het zwembad en we moeten ons aan bepaalde regels houden.
Dat is allemaal uitgelegd in een nieuwsbrief die we aan onze leden hebben gestuurd. Heb je deze niet ontvangen, dan hebben we waarschijnlijk jouw juiste emailadres niet. Je kunt deze nieuwsbrief aanvragen door je in te schrijven op de website: reddingsbrigadeweert/inschrijving Na inschrijven ontvang je een welkomstmail met hierin de laatste nieuwsbrieven. Je moet je wel opgeven om de lessen en trainingen te kunnen volgen.

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 30 november 2020

Woensdag + Zondag Geen zwemmen tot 04 Januari 2021
Donderdag + Zaterdag Geen zwemmen tot 04 Januari 2021
Donderdag + Zaterdag Instructiebad zwemmen mogelijk vanaf 10 december
Donderdag + Zaterdag Baan 1 (NRZ A + B) zwemmen mogelijk op donderdag vanaf 10 december

Beste Brigade-vrienden,
Helaas is er vanuit zwembad de IJzeren Man het bericht gekomen dat er vertraging is opgelopen bij het onderhoud aan de pompen voo het instructiebad- en golfslagbad.
Dit betekend dat wij pas kunnen beginnen met de zwemlessen
NRZ A en B voor de
jeugd op de donderdag en zaterdag
vanaf 10 december 2020.

 • Zwem je in het instructiebad ben je welkom op je vaste lesdag.
 • Zwem je in baan 1 voor NRZ A of B; lees dan verder!
 • Zwem je voor Junior Redder of Zwemmend redder, kun je helaas nog niet komen zwemmen.

Mag je komen zwemmen.

 • Voor de zwemmers in het instructiebad blijft alles het zelfde.
 • Zwem je op donderdag in baan 1, krijg je les in het golfslagbad.
 • Zwem je op zaterdag in baan 1, (NRZ A en B)
  Helaas is er geen alternatief water op zaterdag beschikbaar.
  Daarom kun je komen zwemmen op donderdag avond.

  • 1e uur: (18:30 – 19:15) of het
  • 2e uur: (19:15 – 20:00)
  • Zwemmen op zaterdag in het instructiebadje (geen voorkeur)

Zwem je op zaterdag in baan 1
laat ons via onderstaande link weten wat je keuze is.

Voor alle zwemmers volg de voorschriften op!
Met vriendelijke groet,
ReddingsBrigade Weert.

Klik hier voor opgeven Zaterdag: NRZ A en B (baan 1).

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 3 november 2020

Woensdag leden: Geen zwemmen tot 04 Januari 2021
Zondag leden: Geen zwemmen tot 04 Januari 2021
Donderdag leden t/m 12 jaar: onbekend, informatie volgt nog.
Zaterdag leden t/m 12 jaar: onbekend, informatie volgt nog.

Beste Brigadevrienden,
Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet en een daarop volgend onderhoud van het plafond van het 25 meter bad zullen er met onmiddellijke ingang geen lessen en trainingen meer zijn op woensdag en zondag tot 4 januari 2021.
Op dit moment is niet duidelijk of de zwemlessen voor het zwem ABC voor kinderen door kunnen gaan. Het lijkt erop dat er een uitzondering is voor kinderen t/m 12 jaar die deze lessen volgen tijdens deze nieuwe maatregelen van de overheid. Na de periode van 2 weken die de premier vanavond heeft aangekondigd zullen we in ieder geval tot 4 januari 2021 geen gebruik kunnen maken van het 25 meter bad. Dat zal dus ook zeer zeker gevolgen hebben voor de zwemlessen die we in het 25 meter bad geven. Ook is niet duidelijk of we onze zwemmend redden lessen voor kinderen t/m 12 jaar ook mogen geven tijdens deze aangekondigde periode van 2 weken. Daarna zullen ze zondermeer niet doorgaan vanwege de sluiting van het 25 meter bad.
Deze besluiten waar we vanavond kennis van hebben gekregen, hebben ons ook verrast, zodat we ons moeten beraden wat dit gaat betekenen voor testen en examens.
Morgen zullen we proberen duidelijkheid te krijgen voor het doorgaan van de zwemlessen in de komende 2 weken op donderdag en zaterdag. Uiteraard zullen we dat weer met jullie communiceren.

Met vriendelijke groet,
Peter Boers

   Top

25-06-2020

Beste leden,
Vanaf 1 juli tot 1 september zouden wij vakantie hebben! Maar door alle gemiste lessen hebben we in overleg met het zwembad besloten nog 2 weken door te gaan. De lessen gaan door tot 12 juli.
De richtlijnen van het RIVM blijven onveranderd. Ben je ziek of verkouden blijf thuis. Wil je komen zwemmen geef dit even door via de link op Facebook of onze website.
Aanmelden voor zwemmen

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top