RBW Nieuws

Uitnodiging ALV

Aan alle leden en ouders van onze junior leden.

Bij deze willen wij u uitnodigen tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op donderdagavond 9 maart 2023 vanaf 20.30 uur in ons eigen verenigingslokaal aan de Kazernelaan 115 te Weert.

AGENDA:

 1. ) Opening door de voorzitter, Dhr. Peter Boers.
 2. ) Mededelingen.
 3. ) Verslag algemene ledenvergadering d.d. 14-03-2022 (zie pdf)
 4. ) Secretarieel jaarverslag 2022. (zie pdf)
 5. ) Presentatie financieel jaarverslag 2022.
 6. ) Verslag kascontrolecommissie 2022.
 7. ) Benoeming kascontrolecommissie 2023
 8. ) Contributies voor 2022 en 2023.

  Verhoging contributie t.g.v. de gestegen kosten en de verhoging van
  de Bondscontributie van Reddingsbrigade Nederland

  2023   2024  
  Junioren Zwem ABC €  97,00   €  107,00  
  Junioren Zwem Redden €  88,00   €  97,00  
  Senioren €  115,00   €  127,00  
  Wedstrijdploeg toeslag €  20,00   €  25,00  
  Bijzondere leden €  34,00   €  38,00  
 9. ) Presentatie meerjarenbegroting
 10. ) Presentatie begroting R.B.W. 2023.
 11. ) Korte pauze.
 12. ) Huldiging jubilarissen.
 13. ) Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend Peter Boers en Huub van Kimmenade. Beiden zijn niet herkiesbaar als bestuurslid.
  Kiesbaar: Kirsten de Vries en Marianne Coolen.
  De functie van voorzitter is vacant. Wil je je beschikbaar stellen voor deze functie neem dan contact op met een van de huidige bestuursleden. Nieuwe bestuursleden moeten worden aangemeld bij de huidige voorzitter voor 7 maart 2023.
 14. ) Meerjarenbeleidsplan
 15. ) Rondvraag.
 16. ) Sluiting van de vergadering.

Ad. 3+4) Verslagen worden niet voorgelezen. In het clublokaal liggen enkele exemplaren ter inzage op de boekenplank van de videokast.

Stemrecht: Ieder lid van 16 jaar en ouder heeft stemrecht.
Ieder aanwezig lid, van 16 jaar en ouder, mag middels een schriftelijke en volledig ingevulde stemmachtiging één extra stem uitbrengen. Ieder lid dat gebruik wenst
te maken van een stemmachtiging kan deze via dit formulier kenbaar maken. Ouders en juniorleden hebben geen stemrecht, doch hun aanwezigheid en inbreng tijdens de vergadering stellen wij wel ten zeerste op prijs.

Namens het bestuur van de ReddingsBrigade Weert,
Angela Bernaerts
Heythuysen, februari 2023.

Jaarverslag 2022
Notulen ALV 2022

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 21 februari 2022

Beste Brigade-vrienden,

Naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari 2022 en de daarin aangekondigde versoepelingen van de corona-maatregelen zijn er ook versoepelingen bij de activiteiten van de RBW. Te weten:

 • Vanaf zaterdag 19 februari vervalt de verplichting om bij binnenkomst en in de kleedlokalen een mondkapje te dragen. De QR-code is wel nog verplicht en dus wordt wel nog gecontroleerd.
 • Vanaf zaterdag 26 februari vervalt ook de controle op de QR-code.
 • Het clublokaal is op zaterdag weer toegankelijk voor de wachtende ouders/verzorgers.

We zijn blij met deze versoepelingen, maar het Covid-19 virus is nog steeds onder ons. Wees daarom voorzichtig en eerbiedig de quarantaineregels.
Klik hier voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Examens

De examens vinden soms plaats op een andere dag dan dat je les hebt. Kijk hieronder in het schema en zorg dat je op tijd aanwezig bent.
De kleedruimtes zijn 15 minuten voor aanvang toegankelijk.

donderdag 24 februari 18:30 uur Zwemmend Redden 1 + 2 + 3
zaterdag 26 februari 09:00 uur Junior Redden 3 + 4
zaterdag 5 maart 09:00 uur Junior Redden 1 + 2
woensdag 9 maart 20:00 uur Zwemmend Redden 4
woensdag 9 maart 20:00 uur Lifesaver 1 + 2 + 3

Tijdens de examens is er voor de overige groepen
geen zwemmen in het 25-meter bad.
De lessen in het instructiebad gaan wel door.

Tijdens de examens is het toegestaan om te komen kijken. Toegang tot het zwembad is voor het examen van 24 februari alleen mogelijk met een geldige QR-code met ID.

Kijklessen

Na de examens zullen wij ook de kijklessen weer opstarten. Tijdens de kijklessen kunt U de laatste 15 minuten van de zwemles komen kijken naar de vorderingen van uw kind. Let wel op dat fotograferen tijdens de kijklessen niet is toegestaan!

De komende kijklessen zijn:

Zaterdag: 12 maart 02 april 07 mei
Donderdag: 10 maart 07 april 12 mei

Met vriendelijke groet,
ReddingsBrigade Weert

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 28 december 2021

Beste Brigade-vrienden,

De zwemlessen op donderdagavond zijn helaas vanwege overheidsmaatregelen op dit moment niet mogelijk.
Wij hebben echter met het zwembad en onze instructeurs kunnen regelen dat dat we vanaf zondag 2 januari 2022 de lessen voor het Zwem ABC kunnen verplaatsen naar zondagmorgen.
Concreet betekent dit dat de lessen voor badje 1 t/m 4 en NRZ A & B voorlopig zullen worden verplaatst:

 • De lessen van donderdag 1e uur (18:30 – 19:15 uur)
  zullen we verplaatsen naar zondagochtend 9:00 – 9:45 uur
 • De lessen van donderdag 2e uur (18:45 – 20:00 uur)
  zullen we verplaatsen naar zondagochtend 9:45 – 10:30 uur
 • De lessen van zaterdag worden niet verplaatst.

Zodra we weer op donderdagavond mogen zwemmen, gaan we natuurlijk weer terug naar de oorspronkelijke lesuren.
Helaas hebben we geen oplossing voor de lessen vanaf Junior 1 en hoger, omdat die door de overheid niet worden toegestaan.
De gevolgen voor het diplomazwemmen hebben we nog niet in kaart gebracht. Wij zullen daar voor de NRZ A en B groep later op terug komen.

Wij zouden het op prijs stellen als u uw kind aanmeldt voor de verplaatste lessen. Klik hiervoor onder op de button.

Opgeven zwemlessen zondag

Natuurlijk gelden de corona-maatregelen van de laatste weken nog steeds

 • Niet komen als er klachten zijn of als u in quarantaine moet zijn.
 • Mondmaskers en QR code zoals de laatste weken verplicht.
 • Een ouder/verzorger per gezin en alleen voor de kinderen die nog met omkleden moeten worden geholpen.

Voor nu wensen wij u en de uwen
een fijne jaarwisseling
en een voorspoedig en gezond 2022.

ReddingsBrigade Weert

Aan onze ouders/begeleiders van onze jeugdleden en
aan onze zwemmers 18 jaar en ouder;

 • Hou 1,5 meter afstand!
 • 10 jaar en ouder: draag een mondkapje in de gangen, kleedruimtes en zwemperrons.
 • 18 jaar en ouder: Neem je QR code + ID mee.
 • Kijklessen gaan voorlopig niet door.

Tips!

 • Doe thuis alvast de zwemkleding aan.
 • Neem een zakje mee voor je mondkapje in het zwembad in te doen.
 • Indien je als ouder/verzorgen niet over een geldige QR-code beschikt, mag altijd iemand anders je kind helpen, zolang hij/zij een geldige QR en ID kan laten zien.

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Oud- en nieuwjaarswedstrijden gaan niet door.

Gezien de huidige omstandigheden door COVID-19 en de onzekerheid die dit met zich meebrengt, heeft de Wedstrijdcommissie van ReddingsBrigade Weert helaas moeten besluiten dat de Oudjaarswedstrijd 2021 en de Nieuwjaarswedstrijd 2022 niet doorgaan.
Hopelijk kunnen wij jullie in december 2022 weer op onze Oudjaarswedstrijd verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

Wedstrijdcommissie
ReddingsBrigade Weert

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 4 november 2021

Ben je 18 jaar of ouder en kom je:

 • zwemmen
 • naar de kijkles
 • helpen met het omkleden?

Vergeet niet je QR-code en ID mee te nemen.

Beste leden van ReddingsBrigade Weert

Tijdens de persconferentie van het kabinet van dinsdag 2 november zijn weer een aantal verscherpingen van de regels aangekondigd die per zaterdag 5 november 2021 ingaan.
Dit betekent dat iedereen vanaf 18 jaar die het zwembad en de kleedkamers betreedt in het bezit moet zijn van een geldige QR code en dat wij dat ook moeten controleren.
Degenen die geen geldige QR code kunnen tonen, mogen wij helaas niet toelaten. Zorg dus dat je die op papier of Corona checkapp bij je hebt en zorg er dat je een ID of rijbewijs bij je hebt!

Dit geldt dus voor zwemmers, ouders/verzorgers die kinderen helpen met omkleden en degenen die bij de kijklessen aanwezig zijn.

 • Kom je kijken tijdens de kijklessen of diplomazwemmen?
  Kom binnen en verlaat het zwembad vanaf nu via ons clublokaal.
  Niet meer via de verenigingsingang van het zwembad.
 • Beperkt het aantal begeleiders die helpen bij het omkleden tot 1 per kind omdat het anders te druk wordt in gang en de kleedkamers.
 • Houdt een veilige afstand aan van 1,5 meter.
 • Het dragen van een mondkapje is niet verplicht maar wordt dringend aanbevolen wegens de beperkte ruimte in de gangen en kleedlokalen.
 • Uiteraard gelden ook de al langer gelden de regels, zoals bij klachten thuis blijven, geen handen schudden e.d..
 • Het badpersoneel en de instructeurs hoeven de QR code niet te tonen, omdat die volgens de wet als “werknemer” worden beschouwd en niet door de werkgever mogen worden gecontroleerd.

Wij rekenen op jullie begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Bestuur ReddingsBrigade Weert

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 16 oktober 2021

Beste Brigadevrienden,

Inmiddels hebben we weer een aantal lessen gehad met de huidige versoepelingen. Dit betekent dat we weer de verenigingsingang kunnen gebruiken en kleding in de kleedhokken mogen achterlaten. We zien ook dat mensen vooraf de badkleding al aan hebben, wat een goede doorstroming geeft in de kleedruimtes. Dank hiervoor.

Met de examens in het vooruitzicht willen wij nog wijzen op de kledingeisen die horen bij de diverse diploma’s. Deze staan onder aan deze nieuwsbrief vermeld.

Op donderdag 7 oktober vond de algemene ledenvergadering van de RBW plaats. Tijdens deze vergadering zijn enkele leden in het zonnetje gezet met hun langdurig lidmaatschap of bedankt voor hun trouwe vrijwilligerswerk bij onze vereniging.

Voor de donderdag zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de toegangscontrole. U helpt met het openen van de kleedruimtes en ontvangt de kinderen bij de ingang en controleert de lidmaatschapskaart. Door mee te helpen bij deze controle, kunnen onze instructeurs helpen in het zwembad. Laat het ons weten als u mee wilt helpen. Dit wordt erg gewaardeerd!

Verder willen we laten weten dat we hebben besloten om de maandelijkse kijklessen weer in te voeren. Het laatste kwartier van de zwemles kunt U als ouder binnenkomen om de vorderingen van uw kind te komen bekijken. Het is tijdens de kijkles niet toegestaan om foto’s te maken.

ReddingsBrigade Weert is bezig met een digitaal vorderingssysteem om de vorderingen van de leerlingen bij te houden. Dit is een verplichting bij het NRZ-ABC zwemmen en verbeterd de leskwaliteit. Om dit voor onze instructeurs te vergemakkelijken willen wij een aanbesteding doen van enkele tablets. Daarvoor vragen wij u om bij de Rabobank Clubactie ook op ons te stemmen. Dit bedrag zullen wij gebruiken om de tablets aan te schaffen. Alvast bedankt voor uw steun!

Wij wensen jullie nog veel zwemplezier en voor de komende examens veel succes!

Met sportieve groet,
ReddingsBrigade Weert

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 1 september 2021

Beste Brigade-vrienden,

De zomervakantie zit er weer bijna op en traditiegetrouw
beginnen wij weer op 01 september met het zwemseizoen.
Met trots kunnen wij melden dat er afgelopen juni weer 27 kandidaten zijn geslaagd voor het ABC-zwemmen en 30 zwemmers hun Junior Redder 1 of 2 hebben behaald. Gefeliciteerd !
De verplichte maatregelen die voor de vakantie golden, zijn nog steeds van kracht. Hou je nog aan deze richtlijnen en zwem veilig!

Met sportieve groet,
ReddingsBrigade Weert.

Beste zwemmers,

Zoals jullie wellicht weten
heeft de ReddingsBrigade Weert ook een wedstrijdploeg!
Ben jij tussen de 8 en 12 jaar?
Heb jij NRZ-B?
Hou je van snel zwemmen?
Vind je het leuk om te winnen?

Kom dan een keer kijken en mee trainen op zondagochtend
van 10:30 – 11.30 uur in ons zwembad de IJzeren Man.
Meld je wel van te voren aan via E-mail zodat we ook weten dat je komt.

Tot snel!

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 5 juni 2021

Beste Brigade-vrienden,

Vorige week heeft het kabinet een aantal versoepeling aangekondigd met betrekking tot de Covid-19 maatregelen. We zijn blij dat de meeste beperkingen voor onze activiteiten per 5 juni worden opgeheven. Echter we zijn nog niet helemaal van Covid-19 af en er blijven dus nog een aantal maatregelen gelden die wij moeten eerbiedigen. Inmiddels hebben we ook van de Gemeente en het zwembad de uitwerkingen gekregen die van belang zijn voor ons als reddingsbrigade.
We zijn heel blij met de aangekondigde versoepelingen en de stap naar een weer normaal activiteitenniveau.

Kijk voor de richtlijnen die voor jullie van toepassing zijn op de betreffende pagina.

De voorgaande verstuurde lesschema’s komen nu te vervallen. Iedereen is nu welkom op zijn/haar eigen lesuur met inachtneming van de richtlijnen. Vooraf aanmelden is niet meer vereist.

Wij wensen jullie
veel zwemplezier.

Met vriendelijke groet,
ReddingsBrigade Weert.

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 16 mei 2021

Beste Brigade-vrienden,

Dinsdagavond heeft het kabinet een aantal versoepelingen aangekondigd die een verdere start van onze activiteiten weer mogelijk maken. Natuurlijk moet e.e.a. begin volgende week nog worden bevestigd maar we hebben goede hoop dat we meer leden in onze lessen en trainingen mogen ontvangen. Daar zijn we zeer blij mee. De regelingen zijn nog niet helemaal duidelijk, maar we hebben onze conclusies al even bij de Gemeente getoetst. Voor dit moment onderschrijft men onze conclusies, maar een definitieve reactie krijgen we begin volgende week.

We hebben de volgende conclusies getrokken en als de versoepelingen door gaan, dan kunnen we vanaf 19 mei de volgende lessen en trainingen geven.

Voor de woensdag:

 • Maximaal 30 personen in het bad bij alle lesuren
 • Alleen lesgeven aan groepen die volledig uit leden t/m 17 jaar bestaan
 • Alle andere groepen mogen alleen baantjes zwemmen met onderlinge afstand van 1,5 meter
 • De leden moeten zich vooraf inschrijven. Zie bijgaande link. Wij maken op basis van de inschrijvingen weer roosters zoals we dat vorig jaar ook hebben gedaan.

Donderdag en zaterdag:

 • Alle lessen (inclusief het KNBRD-werk) mogen zonder beperkingen doorgaan, m.a.w. de jeugd mag weer in alle groepen zwemmen.
 • Ook hierbij is vooraf inschrijven door de overheid verplicht. Zie link

Zondag:

 • Onderscheid tussen E, D, C en eventueel B categorie (t/m 17 jaar) die mogen zonder beperkingen trainingen krijgen
 • De A en de M categorie (vanaf 18 jaar) mogen alleen baantjes trekken of met zijn tweeën trainen. Maximaal 30 zwemmers in het bad. De trainer is dan toezichthouder.
 • De zwemmers moeten dus weer in 2 blokken van een half uur inschrijven. Wij maken op basis van de inschrijvingen weer roosters zoals we dat vorig jaar ook hebben gedaan.

Als er nog ouders of leden zijn die willen helpen bij de ingangscontrole en het toezicht in de garderobe dan kunnen die zich ook aanmelden via bijgaande link.

Graag willen ik jullie verzoeken om zo spoedig mogelijk te reageren, want wij moeten op basis van de reacties nog veel inregelen om alles soepel te laten verlopen. In een volgende nieuwsbrief zullen wij jullie verder informeren.

Met vriendelijke groet,
Peter Boers
Voorzitter ReddingsBrigade Weert

Aanmelden voor de lessen

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 9 april 2021

Beste NRZ A en B kandidaten,

Middels deze mail willen wij jullie informeren dat tijdens de reguliere lessen op donderdag 15 april en zaterdag 17 april getest zal worden voor het examen. Na een positieve testuitslag mag er worden deelgenomen aan het examen op donderdag 6 mei (meer info staat op het examenbriefje welke bij een positieve test wordt uitgereikt).
Omdat er een gedeelte van het examen gekleed wordt uitgevoerd willen wij vragen om vanaf heden tijdens alle lessen kleding mee te nemen (zie onderstaande voor de kledingseisen).
Belangrijk is voor de leden welke in de afgelopen weken nog niet gezwommen hebben, om zich via onderstaande knop aan te melden voor de lessen tot aan het examen; en kennis te nemen van de maatregelen waar wij ons aan moeten houden.
Had je je al aangemeld? Dan hoef je dit NIET nogmaals te doen!
Aanmelden voor het examen gebeurt middels het examenformulier welke tijdens de test zal worden uitgereikt.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie met de Technische Commissie contact opnemen via E-mail.

Aanmelden voor de lessen

Kleding eisen:

 • Badkleding
 • Shirt of blouse met lange mouwen
 • Lange broek, jurk of rok tot de enkels
 • Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool en surfschoenen zijn niet toegestaan!)

Kleding eisen A - B


Maatregelen tijdens de lessen

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 14 maart 2021

Beste Brigade-vrienden,

We hopen dat het goed met jullie gaat.
Ik ben blij dat we na lange tijd we weer mogen starten met een deel van onze zwemlessen. Jammer genoeg nog niet voor iedereen, want we missen jullie wel. Het kabinet heeft aangegeven dat vanaf 16 maart de zwemlessen voor de jeugd tot en met 12 jaar mogen worden hervat. Dat is heugelijk nieuws. Echter op de site van de Rijksoverheid en in de Kamerbrief van het OMT staat dat zwemles mogelijk is voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen. Dat betekent dat vooralsnog alleen de zwemlessen in het kader van het Zwem ABC mogen worden gestart vanaf 18 maart a.s.. Dit betreft dus het instructiebad en degenen die in groepje 4 en de examentraining zitten.
Uiteraard gelden dezelfde maatregelen zoals voor de lockdown.

Maatregelen tijdens de lessen.

Start zwemlessen ZWEM ABC voor kinderen t/m 12 jaar:

 • We starten onze zwemlessen om te leren zwemmen weer vanaf donderdag 18 maart en zaterdag 20 maart. Iedereen zwemt in hetzelfde lesuur en in dezelfde groep als voor de lockdown.
 • De lessen zijn nu vele maanden uitgevallen en we verwachten dat de zwemvaardigheden van de kinderen achteruit zijn gegaan.
 • We zullen daarom de eerste weken toetsen in hoeverre deze natuurlijke teruggang aanwezig is en hoe we deze zo snel mogelijk kunnen opvangen. Op basis daarvan zullen we onze examenplanning voor diploma NRZ A en B vaststellen.
  We zullen dat publiceren via onze website.
 • De eerste zwemles zwemmen we in zwemkleding. De instructeur zal tijdens de lessen aangeven wanneer er weer gekleed zal worden gezwommen.
 • Het is voor ons organisatorisch niet mogelijk om extra inhaallessen te organiseren. Ook al snappen we dat daar wel behoefte voor bestaat.
 • Zoals normaal gaan de zwemlessen altijd door tot aan de zomervakantie. Alleen op officiële Nederlandse feestdagen is er geen zwemmen.

Overige zwemlessen en trainingen:

 • De lessen voor de brevetten/trainingen van de wedstrijdploeg en voor iedereen vanaf 13 jaar mogen nog niet starten. Dit geldt dus helaas ook voor degenen die nog moeten leren zwemmen vanaf 13 jaar.
 • Zodra we ook de andere lessen en trainingen mogen organiseren zullen we dat meteen oppakken en jullie daarover informeren. Hopelijk duurt dat niet meer al te lang.

Wij zouden het op prijs stellen als de kinderen die nog
moeten leren zwemmen aangemeld worden via bijgaande link.

Aanmelden voor de lessen

Verder kunnen we nog hulp gebruiken bij de ingangscontrole en in de garderobe. Ouders kunnen zich eveneens via de bijgaande link aanmelden. Daardoor kunnen we zoveel mogelijk lesgevers inzetten voor de zwemlessen.
Blijf gezond en tot ziens in het zwembad.
Met vriendelijke groet,
Peter Boers Voorzitter RBW

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 5 februari 2021

Beste Brigade-vrienden,
De ontwikkelingen met betrekking tot het Covid-19 virus houden ons land nog stevig in hun greep. De laatste persconferentie van onze premier heeft ons zoals verwacht nog geen concrete datum opgeleverd wanneer we jullie weer in het zwembad kunnen ontmoeten bij onze lessen en trainingen.

Dat is een hard gelag waar we helaas niet aan kunnen ontkomen. Wij missen jullie wel en we staan te popelen om onze lessen en trainingen te kunnen starten. Zodra we toestemming krijgen om onze activiteiten weer geheel of gedeeltelijk te starten zullen we dat natuurlijk doen. Uiteraard zullen we dat aan jullie melden via de gebruikelijke communicatiekanalen.
Voor nu wees voorzichtig en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Peter Boers
Voorzitter RBW

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 14 december 2020

Beste Brigade-vrienden,
We hebben kennis kunnen nemen van de maatregelen die de regering heeft genomen om de gevolgen van het Covid-19 virus drastisch te beperken. Helaas heeft dit tot gevolg dat onze lessen en trainingen met onmiddellijke ingang en in ieder geval tot 19 januari niet kunnen doorgaan. Dat is bijzonder jammer, maar helaas in de huidige situatie onvermijdelijk. Hopelijk kunnen we daarna weer onze activiteiten starten. In welke vorm dat kan is nu nog niet te voorzien. We zullen jullie daarvan weer informeren zodra we weer mogen beginnen.
Voor nu wil ik jullie desondanks hele fijne feestdagen en een goed en vooral gezond 2021 wensen.
Blijf gezond !

Met vriendelijke groet,
Peter Boers

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief augustus 2020

Beste Brigadevrienden,
Op woensdag 2 september is onze vakantie ten einde en starten we onze lessen en trainingen weer.
Ik hoop dat u allen een prettige vakantie heeft gehad en in goede gezondheid bent.
Vooralsnog mogen we onze lessen starten zoals dat voor maart 2020 het geval was, zodat we in januari 2021 examens kunnen organiseren. Met de recente ontwikkelingen met betrekking tot de aantallen Covid-19-besmettingen moeten we wel het voorbehoud nemen dat de overheid geen nieuwe maatregelingen treffen die dat onmogelijk maken. Uiteraard hopen we dat dit niet het geval zal zijn.
Het Covid-19-virus is nog lang niet bedwongen en er is ook nog geen effectieve medicatie beschikbaar op dit moment. Gelukkig zijn er wel positieve ontwikkelingen op dit gebied. Dat betekent voor ons dat we ons verstandig moeten gedragen om een uitbraak van besmettingen binnen onze vereniging te voorkomen, want een uitbraak wil niemand. Daarom doe ik een dringend pleidooi op iedereen om zich te houden aan richtlijnen van het RIVM en zeker niet naar de lessen of trainingen komen als u, of uw gezinsleden ziek zijn of in quarantaine moeten zijn. Dit geldt voor de zwemmers maar ook voor de instructeurs en de trainers.
Van het zwembad hebben we begrepen dat de routering door het zwembad en de regels voor de kleedruimtes zoals voor de vakantie golden nog onverminderd van kracht zijn. Zie daarvoor hetgeen op onze website en onze Facebook-pagina is vermeld.
Natuurlijk zullen we de gebruikte materialen na gebruik desinfecteren in het badwater. Na 3 seconden is het virus onschadelijk. Ook zullen onze instructeurs zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden.
Mocht er iets in de situatie wijzigen dan zullen we u dit via een nieuwe nieuwsbrief, onze website en Facebook-pagina berichten.
Voor nu wens ik iedereen veel zwemplezier in de komende maanden.
Met sportieve groet,
Peter Boers
Voorzitter ReddingsBrigade Weert

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

21-05-2020

Beste Brigadevrienden,
We hebben inmiddels toestemming gekregen om de zwemlessen te hervatten en daar zijn we zeer verheugd over. Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. We mogen slechts met een beperkt aantal mensen in het zwembad en we moeten ons aan bepaalde regels houden.
Dat is allemaal uitgelegd in een nieuwsbrief die we aan onze leden hebben gestuurd. Heb je deze niet ontvangen, dan hebben we waarschijnlijk jouw juiste emailadres niet. Je kunt deze nieuwsbrief aanvragen door je in te schrijven op de website: reddingsbrigadeweert/inschrijving Na inschrijven ontvang je een welkomstmail met hierin de laatste nieuwsbrieven. Je moet je wel opgeven om de lessen en trainingen te kunnen volgen.

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 3 maart 2022

Aan alle leden en ouders van onze juniorleden.

Bij deze willen wij u uitnodigen tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op donderdagavond 10 maart 2022 vanaf 20.30 uur in ons eigen verenigingslokaal aan de Kazernelaan 115 te Weert.

 1. Opening door de voorzitter, Dhr. Peter Boers.
 2. Mededelingen.
 3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. oktober 2021
  (Klik hier voor het bestand te openen in PDF)
 4. Secretarieel jaarverslag 2021.
  (Klik hier voor het bestand te openen in PDF)
 5. Presentatie financieel jaarverslag 2021.
 6. Verslag kascontrolecommissie 2022.
 7. Benoeming kascontrolecommissie 2023.
 8. Contributie 2023

   

  2022 2021
  Junioren Zwem ABC €  97,00 €  97,00
  Junioren Zwem Redden €  88,00 €  88,00
  Senioren €  115,00 €  115,00
  Wedstrijdploeg toeslag €  20,00 €  20,00
  Bijzondere leden €  34,00 €  34,00
 9. Presentatie begroting R.B.W. 2022.
 10. Korte pauze.
 11. Huldiging jubilarissen.
 12. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend Angela Bernaerts en
  Huub Breukel Beiden zijn herkiesbaar als bestuurslid.
 13. Vertrouwenscontactpersonen (VCP) en gedragsprotocol
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting van de vergadering.

Ad. 3+4) Verslagen worden niet voorgelezen. In het clublokaal liggen enkele exemplaren ter inzage.

Stemrecht: Ieder lid van 16 jaar en ouder heeft stemrecht. Ieder aanwezig lid, van 16 jaar en ouder, mag middels een schriftelijke en volledig ingevulde stemmachtiging één extra stem uitbrengen. Ieder lid dat gebruik wenst te maken van een stemmachtiging kan deze opvragen bij Jeroen Geelen. Ouders en juniorleden hebben geen stemrecht, doch hun aanwezigheid en inbreng tijdens de vergadering stellen wij wel ten zeerste op prijs.

Namens het bestuur van de ReddingsBrigade Weert,
Angela Bernaerts.

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 14 januari 2022

Beste Brigade-vrienden,

Op 14 januari is aangekondigd dat iedereen weer mag gaan sporten. Dit vergt wel nog wat organisatie en voorbereiding. Daarom nodigen we je uit om vanaf woensdag 19 januari weer volgens je vaste zwemlesuur te komen zwemmen.

Zaterdag 15 januari
Er zal enkel zwemles zijn voor het instructiebad en NRZ A en B.

Zondag 16 januari
Enkel zwemles voor de donderdag jeugdleden voor instructiebad en NRZ A en B.
(van 9.00 – 09:45 uur voor de leden van donderdag 1e uur)*
(van 9:45 – 10:30 uur voor de leden van donderdag 2e uur)*
Hierna zullen de lessen weer gegeven worden op de donderdagavond.
*Onder voorbehoud van beschikbaarheid zwembad
Om 10:30 uur start de training van de wedstrijdploeg.

Woensdag 19 januari
Aanvang zwemlessen woensdagavond. (Alle leden)

Donderdag 20 januari
Aanvang zwemlessen donderdagavond. (Ook junior redder en zwemmend redder)

Zaterdag 22 januari
Aanvang zwemlessen zaterdag. (Ook junior redder en zwemmend redder)
Als je komt zwemmen denk aan de geldende maatregelen!

 • Mondmasker dragen voor 13 jaar en ouder!
 • 1,5 meter afstand houden.
 • Bij klachten blijf thuis.
 • toegang met QR-code voor 18 jaar en ouder!

EXAMENS
Wij hadden in de maand januari een aantal examens gepland, die vanwege overheidsmaatregelen niet door kunnen gaan. Immers op woensdag- en donderdagavond hebben we geen lessen zwemmend redden meer mogen geven.

Wij zullen later de nieuwe examendata doorgeven!

Gelukkig hebben we de lessen voor het Zwem ABC van de donderdagavond kunnen verplaatsen naar de zondagochtend en zijn dezelfde lessen voor het zwem ABC op de zaterdagochtend nog steeds mogelijk geweest.

Voor de jeugd die voor het NRZ A of B diploma opgaan komende zwemlessen getest worden zodat zij snel op examen kunnen gaan.

De exacte examendatum voor A en B diploma-zwemmen zullen wij nog later communiceren.

Voor nu: Wees voorzichtig en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
TC ReddingsBrigade Weert

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 30 november 2021

Beste Brigade-vrienden,

Op vrijdagavond 26 november heeft het kabinet wederom extra maatregelen bekend gemaakt. Ook deze maatregelen hebben impact op onze brigade en de reguliere zwemlessen.

Voor de lessen op de woensdag en donderdag geldt;

 • Wegens de verplichte avondsluiting om 17.00 uur gaan de zwemlessen niet door.

Voor de lessen op zaterdag en zondag geldt;

 • Het is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder om bij ieder bezoek aan het zwembad bij de ingang een geldige QR-code i.c.m. een geldig ID-bewijs te laten zien.
 • Het is verplicht voor alle bezoekers vanaf groep 6 of vanaf 10 jaar (zwemmers, begeleiders en publiek) om een mondkapje te dragen in onze accommodatie.
 • De ouders/begeleiders van kinderen adviseren we om de kinderen een plastic zakje met hun naam mee te geven, opdat ze het mondkapje tijdens de lessen droog en veilig kunnen bewaren aan de kant van het zwembad.
 • Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden van elkaar, behalve in het water tijdens het sporten / zwemmen.
 • Kijklessen zijn niet meer toegestaan.

Tot nader order zijn alle testen en examens verder uitgesteld.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.


Met vriendelijke groet,
Bestuur ReddingsBrigade Weert

Aan onze ouders/begeleiders van onze jeugdleden en
aan onze zwemmers 18 jaar en ouder;

 • Hou 1,5 meter afstand!
 • 10 jaar en ouder: draag een mondkapje in de gangen, kleedruimtes en zwemperrons.
 • 18 jaar en ouder: Neem je QR code + ID mee.
 • Kijklessen gaan voorlopig niet door.

Tips!

 • Doe thuis alvast de zwemkleding aan.
 • Neem een zakje mee voor je mondkapje in het zwembad in te doen.
 • Indien je als ouder/verzorgen niet over een geldige QR-code beschikt, mag altijd iemand anders je kind helpen, zolang hij/zij een geldige QR en ID kan laten zien.

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 15 november 2021

Beste Brigade-vrienden,

Op vrijdagavond 12 november heeft het kabinet weer een aantal maatregelen bekend gemaakt. Het aantal Covid-19 besmettingen in het land maar ook in de regio Weert is zeer hoog en daarom zijn de maatregelen weer verder aangescherpt.

Onlangs hebben we al in opdracht van de overheid het scannen van de QR code en het ID verplicht gesteld. We hebben jullie daarover in een vorige Nieuwsbrief al over geïnformeerd.

Het kabinet adviseert zeer dringend on de anderhalve meter afstand wederom te hanteren. Nu zien we dat in de kleedkamers, de gang van bij de verenigingsingang en de perrons in de zwemzalen het 1,5 meter afstand houden moeilijk en soms onmogelijk is.

Voor uw en onze veiligheid voeren we daarom vanaf woensdag 17 november de verplichting in voor iedereen vanaf 18 jaar om alleen met een mondkapje de kleedruimtes en de zwemzaal te betreden.
Ook moeten we natuurlijk nog steeds de QR code blijven controleren vanwege de opgelegde overheidsmaatregelen.

Publiek is niet meer toegestaan tijdens de trainingen en wedstrijden. Kijklessen gaan daarom niet meer door
en tijdens het diplomazwemmen is publiek niet toegestaan. Ook onze oud- en nieuwjaarswedstrijden zijn afgelast.

Uiteraard kunnen wij niet voorspellen hoe deze Covid-19 pandemie zich verder ontwikkelt en welke maatregelen nog zullen worden opgelegd. Wij doen ons best om u zo spoedig mogelijk te informeren als de maatregelen veranderen via de gebruikelijke kanalen.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Bestuur ReddingsBrigade Weert

Aan onze ouders van onze jeugdleden en
aan onze zwemmers 18 jaar en ouder;

 • Neem je QR code + ID mee.
 • Draag een mondkapje in de gangen, kleedruimtes en zwemperrons.
 • Kijklessen gaan voorlopig niet door.
 • Zonder mondkapje en QR-code geen toegang tot de kleedruimtes

     Zie RBW-Jaarkalender

     Top

  Nieuwsbrief 18 september 2021

  Beste Brigade-vrienden,

  We hebben onze Algemene Leden Vergadering van maart uit moeten stellen vanwege de
  Corona-maatregelen. We verwachten echter dat op 20 september verdere versoepelingen worden aangekondigd door onze regering. Wij willen daarom nu reeds de uitgestelde ledenvergadering plannen op donderdag 7 oktober 2021 om 20:30 uur in ons clublokaal. Reserveer daarom deze datum alvast. Als de regering anders besluit zullen we of uitwijken naar een andere locatie of de ALV digitaal via Teams organiseren. Wij zullen dat voor de ALV nog met jullie communiceren.

  We gaan er wel nog vanuit dat vooraf aanmelden verplicht is en om een te vol clublokaal te voorkomen, willen we jullie verzoeken om je voor 1 oktober 2021 aan te melden via bijgaande link:

  Aanmelden ledenvergadering 7 oktober 2021

  Agenda ALV:

  • Opening
  • Mededelingen
  • Verslag ALV 2020 (wordt niet voorgelezen)
  • Secretariële jaarverslag (wordt niet voorgelezen)
  • Financieel jaarverslag
  • Verslag kascontrole commissie
  • Benoeming nieuwe kascontrole commissie
  • Voorstel contributie 2021
  • Begroting 2021
  • Pauze
  • Huldiging jubilarissen
  • Bestuursverkiezing
  • WBTR
  • Rondvraag
  • Afsluiting

  Met vriendelijke groet,
  Peter Boers
  Voorzitter ReddingsBrigade Weert.

     Zie RBW-Jaarkalender

     Top

  Nieuwsbrief 19 mei 2021

  Beste leden,

  Vanaf vanavond starten wij weer met onze lessen conform de geldende regelgeving. Zie onderstaande link voor alle maatregelen tijdens het zwemmen.
  Op basis van alle aanmeldingen tot op heden hoeven wij niet met roosters te gaan werken, maar kunnen alle leden komen zwemmen op de opgegeven lesdag.
  Heb jij je nog niet opgegeven? En wil je wel komen zwemmen? Meldt je dan nog snel aan via onderstaande link op de lesuren waar nog plaats is.

  Met vriendelijke groet,
  ReddingsBrigade Weert.

  Maatregelen tijdens de lessen

  Aanmelden voor de lessen

     Zie RBW-Jaarkalender

     Top

  Nieuwsbrief 9 april 2021

  Beste leden,

  Inmiddels zijn we met een klein deel van van de leden weer mogen starten met de zwemlessen. Tot nu zijn dat alleen de kinderen die voor een A of B diploma aan het oefenen zijn. We hopen dat we binnenkort weer met z’n allen mogen gaan zwemmen. In een eerdere nieuwsbrief hebben we de leden al geïnformeerd over de contributie inning van 2020 en 2021. Op de tweede contributie inning 2020 is een korting gegeven. Door het bestuur is toen ook al gecommuniceerd dat ook voor de eerste contributie inning 2021 een korting zal worden gegeven omdat er verwacht werd dat we ook in de eerste periode 2021 minder konden zwemmen. Helaas is die verwachting ook werkelijkheid geworden. Rondom 14 april zal de eerst contributie inning 2021 plaatsvinden.

  We hopen iedereen zo snel mogelijk weer te kunnen zien tijdens de zwemlessen. Wanneer dit is zal dit via de nieuwsbrief en onze facebook pagina worden gecommuniceerd.

  Voor nu, blijf gezond en hopelijk tot snel.
  Bestuur ReddingsBrigade Weert

  Op dit moment is het helaas alleen mogelijk om de elementaire lessen (instructiebad en NRZ A & B) te mogen geven. Zit jij in deze lesgroep? en wil jij komen zwemmen? meldt je dan via onderstaande link aan!

  Aanmelden voor de lessen

     Zie RBW-Jaarkalender

     Top

  Nieuwsbrief 1 maart 2021

  Beste Brigade-vrienden,
  De situatie met betrekking tot het Covid-19 virus in Nederland is nauwelijks veranderd sinds onze laatste digitale Nieuwsbrief. Natuurlijk hopen we dat de vaccinaties in een zodanig tempo gaan lopen dat het aantal besmettingen drastisch gaat dalen en we onze reguliere activiteiten weer op een veilige manier kunnen en mogen uitvoeren.

  Zoals gebruikelijk hadden we onze Algemene LedenVergadering ook dit jaar in de tweede week van maart gepland. De huidige overheidsmaatregelen maken het echter onmogelijk om deze ALV op 11 maart in ons clublokaal of enige andere ruimte door te laten gaan. Als bestuur hebben we daarom besloten om de ALV tot nader order uit te stellen. Echter als we vanwege de overheidsmaatregelen de ALV niet voor 30 juni fysiek mogen organiseren zullen we in juni een digitale ALV organiseren.
  Voor nu wees voorzichtig en blijf gezond!

  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur van ReddingsBrigade Weert

     Zie RBW-Jaarkalender

     Top

  Nieuwsbrief 4 januari 2021

  Beste Brigade-vrienden,
  Ik hoop dat het goed met jullie gaat en dat jullie en je dierbaren in goede gezondheid verkeren.

  Het jaar 2020 was een bijzonder en bizar jaar. Voor de hele wereld maar zeker ook voor onze brigade. Van onze plannen en onze activiteiten is vanaf maart maar weinig terecht gekomen vanwege de Covid-19 pandemie. Datgene wat wel door kon gaan heeft achter de schermen veel extra werk gekost om te voldoen aan de opgelegde regels. Bij deze wil ik degenen die dat mogelijk hebben gemaakt nogmaals van ganser harte bedanken! Ik vrees dat de periode met beperkingen voor ons voorlopig nog niet voorbij zal zijn, alhoewel met het beschikbaar van een aantal vaccins er wel licht aan het einde van de tunnel gloort. Laten we ons daar maar op richten. In ieder geval zullen onze activiteiten in het zwembad tot 19 januari niet door mogen gaan. Of het daarna wel mag en met welke regels is nu nog onduidelijk. Als bestuur hopen we natuurlijk dat we op niet al te lange termijn weer volledig operationeel mogen en kunnen zijn. We hebben onze technische commissie gevraagd om een plan te maken voor onze lessen en examens zodra we meer zicht krijgen op de nieuwe maatregelen van de overheid. Natuurlijk zullen we jullie daarover informeren via onze gebruikelijke kanalen, waaronder de Nieuwsbrief.

  Plannen maken voor 2021 is voor ons op dit moment erg lastig. Zeker ook in financiële zin. Terugkijkend op 2020 kunnen we constateren dat er veel lessen zijn uitgevallen en dat de examens in juni niet zijn doorgegaan. Ook de examens van januari zullen helaas moeten gaan verschuiven, omdat de examenkandidaten natuurlijk wel goed opgeleid moet zijn en voldoende conditie moeten hebben om te kunnen slagen. Dit alles heeft als consequentie dat we in het voorbije jaar als vereniging minder uitgaven hebben gehad maar ook minder inkomsten hebben gehad. Door ons besluit om korting te geven bij de tweede contributie-inning en omdat we verwachten minder subsidies te krijgen over het aantal jeugdleden, denken we dat we over 2020 minder inkomsten zullen hebben. Daar staat tegenover dat de kosten, met name voor de badhuur, veel lager zullen zijn. Voor de Algemene LedenVergadering die we waarschijnlijk moeten uitstellen of digitaal moeten organiseren zullen we dat wel in kaart hebben gebracht.

  We hebben echter als vereniging geen winstdoelstelling en de vereniging is van alle leden gezamenlijk. De boekhouding over 2020 is weliswaar nog niet afgesloten, maar analoog de toegepaste korting bij de tweede incasso in 2020 willen we dit ook in 2021 gaan toepassen omdat de verwachting is dat er in de eerste helft van 2021 minder gezwommen kan worden. Het bestuur heeft daarom besloten om bij de eerste incasso van 2021 een korting te geven op de contributie en slechts €20,- te innen van alle leden met uitzondering van het kader en de bijzondere leden.
  Hopelijk kunnen we ons zeer snel weer in het zwembad bij onze lessen en trainingen in levende lijve ontmoeten. Voor nu: Wees voorzichtig en blijf gezond!
  Namens het bestuur wens jullie allemaal een voorspoedig en gezond 2021.
  Met vriendelijke groet,
  Peter Boers
  Voorzitter RBW

     Zie RBW-Jaarkalender

     Top

  Nieuwsbrief 30 november 2020

  Woensdag + Zondag Geen zwemmen tot 04 Januari 2021
  Donderdag + Zaterdag Geen zwemmen tot 04 Januari 2021
  Donderdag + Zaterdag Instructiebad zwemmen mogelijk vanaf 10 december
  Donderdag + Zaterdag Baan 1 (NRZ A + B) zwemmen mogelijk op donderdag vanaf 10 december

  Beste Brigade-vrienden,
  Helaas is er vanuit zwembad de IJzeren Man het bericht gekomen dat er vertraging is opgelopen bij het onderhoud aan de pompen voo het instructiebad- en golfslagbad.
  Dit betekend dat wij pas kunnen beginnen met de zwemlessen
  NRZ A en B voor de
  jeugd op de donderdag en zaterdag
  vanaf 10 december 2020.

  • Zwem je in het instructiebad ben je welkom op je vaste lesdag.
  • Zwem je in baan 1 voor NRZ A of B; lees dan verder!
  • Zwem je voor Junior Redder of Zwemmend redder, kun je helaas nog niet komen zwemmen.

  Mag je komen zwemmen.

  • Voor de zwemmers in het instructiebad blijft alles het zelfde.
  • Zwem je op donderdag in baan 1, krijg je les in het golfslagbad.
  • Zwem je op zaterdag in baan 1, (NRZ A en B)
   Helaas is er geen alternatief water op zaterdag beschikbaar.
   Daarom kun je komen zwemmen op donderdag avond.

   • 1e uur: (18:30 – 19:15) of het
   • 2e uur: (19:15 – 20:00)
   • Zwemmen op zaterdag in het instructiebadje (geen voorkeur)

  Zwem je op zaterdag in baan 1
  laat ons via onderstaande link weten wat je keuze is.

  Voor alle zwemmers volg de voorschriften op!
  Met vriendelijke groet,
  ReddingsBrigade Weert.

  Klik hier voor opgeven Zaterdag: NRZ A en B (baan 1).

     Zie RBW-Jaarkalender

     Top

  Nieuwsbrief 18 november 2020

  Beste Brigadevrienden,
  Inmiddels heeft de regering besloten dat de zwembaden weer open mogen. Helaas hebben we inmiddels van het zwembad vernomen dat er pompen moeten worden vervangen en dat ook het instructiebad en het fun-gedeelte van het zwembad in ieder geval tot 30 november 2020 gesloten zal zijn.
  Omdat ook het 25 meter bad tot 4 januari 2021 is gesloten, kunnen wij helaas de lessen en trainingen nog niet hervatten. Zodra we weer gebruik mogen maken van het instructiebad en mogelijk het fun-gedeelte van het zwembad, willen we de zwemles om te leren zwemmen (Zwem AB) weer hervatten.
  Concreet betekent dit, dat:

  • De lessen om te leren zwemmen voor de jeugd (Zwem AB) weer starten na 30 november onder de voorwaarde dat het instructiebad en het fun-gedeelte van het zwembad (ter vervanging van baan1) weer voor ons beschikbaar is.
  • Alle andere zwemlessen weer kunnen starten vanaf 4 januari 2021:
   • Voor de jeugd (Junior redden 1 t/m4, zwemmend redden 1 t/m 3) op donderdag en zaterdag
   • Alle lessen op woensdag en zondag

  Uiteraard geldt dit onder voorbehoud van tegenvallers tijdens het onderhoud van het zwembad en nieuwe maatregelen van de overheid met betrekking tot het Covid-19 virus.

     Zie RBW-Jaarkalender

  Met vriendelijke groet,
  Peter Boers

     Top

  Nieuwsbrief 4 november 2020

  Woensdag leden: Geen zwemmen tot 04 Januari 2021
  Zondag leden: Geen zwemmen tot 04 Januari 2021
  Donderdag leden t/m 12 jaar: Geen zwemmen tot minimaal 18 November 2020 *
  Zaterdag leden t/m 12 jaar: Geen zwemmen tot minimaal 18 November 2020 *
  * Blijft van kracht zolang de maatregelen duren.
  Na deze periode volgt een nieuwe nieuwsbrief met nadere uitleg!

  Beste Brigade-vrienden,
  Na de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge was meteen duidelijk dat het zwemmen voor de leden vanaf 13 jaar de komende 2 weken niet meer mogelijk zou zijn. We hebben de lessen en trainingen op woensdag daarom met onmiddellijke ingang gestopt. Er waren enige aanwijzingen dat zwemlessen aan de jeugd t/m 12 jaar wel mochten doorgaan. Het was niet duidelijk of dit alleen voor het Zwem ABC zou gelden of ook voor onze zwemmend redden opleidingen. Overleg met de Gemeente, het zwembad en onze Bond vanochtend gaven aan dat het Zwem ABC wel door zou mogen gaan. De rest was nog onzeker. Echter op het eind van de middag bleek dat ook het Zwem ABC minimaal de komende 2 weken niet mogelijk is omdat de zwembaden verplicht moeten sluiten en er geen uitzonderingen worden gemaakt.

  De komende 2 weken wordt er dus zeker niet gezwommen!

  Gisteravond kregen we ook het bericht dat de Gemeente heeft besloten om over nu anderhalve week te starten met de renovatie van het plafond van het 25 meter bad, dat daarom tot 4 januari gesloten zal zijn. Dit heeft aanzienlijke consequenties voor onze lessen als die na de periode van de extra maatregelen (nu nog 2 weken) weer zouden mogen starten.

  De consequenties zoals we die nu voorzien zijn:

  • De zwem AB opleidingen voor de jeugd t/m 12 jaar worden gecontinueerd na de periode van de extra maatregelen met dien verstande dat de lessen van het diepe bad verhuizen naar het fun-gedeelte (kreek zonder stroming of golfslagbad). Het instructiebad is gewoon open en zullen we dus ook gebruiken.
  • De overige zwemlessen en trainingen zullen vervallen tot 4 januari 2021.
  • De examens voor NRZ A en B zullen we zoals het er nu uitziet in januari kunnen afnemen.
  • De examens JR 1 en 2 zullen we in februari afnemen.
  • De examens voor het JR 3 en 4 zwemmend redden 1,2,3 en 4 en LS 1,2,3 moeten we verplaatsen naar maart 2021.
  • De NRZ B kandidaten die in januari slagen blijven even zwemmen bij hun huidige groep tot na de examens in februari/maart in verband het huidig aantal zwemmers voor Junior Redder 1.
  • De volgende examens voor NRZ AB in 2021 vinden in juni plaats en die voor JR 1 en 2 waarschijnlijk eind september/begin oktober 2021 maar als mogelijk eind juni/begin juli. We zullen dat in het voorjaar nader besluiten. Daarna volgen we weer het reguliere schema.

  Al deze besluiten zijn natuurlijk onder het voorbehoud dat er geen nieuwe maatregelen door overheid worden afgekondigd. Via de Nieuwsbrief en onze Facebook-pagina zullen we u weer berichten wanneer we weer kunnen gaan zwemmen.
  Voor nu: Blijf gezond!

  Met vriendelijke groet,
  Peter Boers

     Top

  Nieuwsbrief 3 november 2020

  Woensdag leden: Geen zwemmen tot 04 Januari 2021
  Zondag leden: Geen zwemmen tot 04 Januari 2021
  Donderdag leden t/m 12 jaar: onbekend, informatie volgt nog.
  Zaterdag leden t/m 12 jaar: onbekend, informatie volgt nog.

  Beste Brigadevrienden,
  Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet en een daarop volgend onderhoud van het plafond van het 25 meter bad zullen er met onmiddellijke ingang geen lessen en trainingen meer zijn op woensdag en zondag tot 4 januari 2021.
  Op dit moment is niet duidelijk of de zwemlessen voor het zwem ABC voor kinderen door kunnen gaan. Het lijkt erop dat er een uitzondering is voor kinderen t/m 12 jaar die deze lessen volgen tijdens deze nieuwe maatregelen van de overheid. Na de periode van 2 weken die de premier vanavond heeft aangekondigd zullen we in ieder geval tot 4 januari 2021 geen gebruik kunnen maken van het 25 meter bad. Dat zal dus ook zeer zeker gevolgen hebben voor de zwemlessen die we in het 25 meter bad geven. Ook is niet duidelijk of we onze zwemmend redden lessen voor kinderen t/m 12 jaar ook mogen geven tijdens deze aangekondigde periode van 2 weken. Daarna zullen ze zondermeer niet doorgaan vanwege de sluiting van het 25 meter bad.
  Deze besluiten waar we vanavond kennis van hebben gekregen, hebben ons ook verrast, zodat we ons moeten beraden wat dit gaat betekenen voor testen en examens.
  Morgen zullen we proberen duidelijkheid te krijgen voor het doorgaan van de zwemlessen in de komende 2 weken op donderdag en zaterdag. Uiteraard zullen we dat weer met jullie communiceren.

  Met vriendelijke groet,
  Peter Boers

     Top

  25-06-2020

  Beste leden,
  Vanaf 1 juli tot 1 september zouden wij vakantie hebben! Maar door alle gemiste lessen hebben we in overleg met het zwembad besloten nog 2 weken door te gaan. De lessen gaan door tot 12 juli.
  De richtlijnen van het RIVM blijven onveranderd. Ben je ziek of verkouden blijf thuis. Wil je komen zwemmen geef dit even door via de link op Facebook of onze website.
  Aanmelden voor zwemmen

     Zie RBW-Jaarkalender

     Top