Corona regels

Corona maatregelen september 2020

De zomervakantie is bijna voorbij en dat betekent dat we ook weer vanaf 2 september met onze lessen en trainingen gaan beginnen. De ReddingsBrigade Weert wil de lessen en trainingen zoveel mogelijk uitvoeren zoals dat voor de Coronacrisis verliep. Echter we worden nog steeds geconfronteerd met het Covid-19 virus. Dat betekent dat de situatie steeds kan veranderen en dat we ons dan mogelijk moeten aanpassen aan nieuwe regels die de overheid en /of het zwembad ons opleggen. Als we daarmee worden geconfronteerd zullen we dat zo snel mogelijk via de gebruikelijke kanalen aan u kenbaar maken.
Daarnaast blijven een aantal maatregelen van voor de vakantie van kracht:

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken lestijd naar het zwembad.
 • Voor kinderen die zich niet zelfstandig kunnen omkleden mag er 1 ouder/verzorger met het kind mee. Dus geen andere familieleden etc. mogen mee.
 • Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet.
 • Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie (blauwe route) in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken. Deze spullen moeten meegenomen worden in een tas/rugzak door de ouder/verzorger en bij het ophalen van het kind weer meegenomen worden of op de daarvoor bestemde stoelen in het zwembad worden gedeponeerd bij aanvang van de les.
 • De zwemmers mogen na het uittrekken van de overkleding zich verzamelen bij de instructeur die aanwezig is bij de deuren naar het 25 meter bad.
 • De zwemmers zullen na de les via ‘normale’ kant bij het instructiebad door een instructeur begeleid worden naar de omkleedruimtes voor het verlaten van het zwembad.
 • Ouders/verzorgers van kinderen die met omkleden moeten worden geholpen krijgen pas 5 minuten voor het einde van de les toegang tot de rode kant van de kleedruimtes.

 • Na het zwemmen kan je je kind omkleden in de daartoe aangewezen ruimtes (route rood), hier heb je 5 minuten de tijd voor.

Verder:

 • Was voorafgaand en na afloop van het zwembadbezoek thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Beperk de aanrakingen met deuren, balie, kleedhokjes, muren etc.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
 • Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie.
 • Douche thuis vóór en na het zwemmen.
 • Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de rode routing naar de aangewezen uitgang.
 • De kijkdagen tijdens het laatste kwartier op de eerste lesdag van de maand zijn voorlopig niet meer toegestaan.

Zeer belangrijk!:

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 10 dagen is vastgesteld.
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Kinderen zullen in zo’n geval tot het einde van de les op een veilige afstand van de andere aanwezigen aan de kant worden geplaatst, omdat die natuurlijk niet zelfstandig naar huis kunnen gaan.

TC ReddingsBrigade Weert

Nieuwsbrief mei 2020

1.  Voorwoord

Beste Brigadevrienden,
We zijn blij dat we weer mogen gaan zwemmen, MAAR:

 • Het covid-19 virus is nog steeds onder ons. Dus voorzichtigheid blijft geboden!
 • We mogen alleen onder strikte voorwaarden zwemmen. De voorwaarden worden verderop in deze nieuwsbrief vermeld.
 • Een aantal instructeurs heeft te kennen gegeven niet inzetbaar te zijn vanwege gezondheidsrisico’s, werk en thuissituatie. Wij hebben daar natuurlijk begrip voor en respecteren hun beslissing. Dat betekent echter wel dat we met een minimum bezetting de lessen en trainingen draaiende moeten houden. Het zou daarom prettig zijn als leden of ouders bereid zouden zijn ons te helpen met niet lesgevende taken. Laat ons dat a.u.b. weten via het mailadres: Mail
 • Het niet volgen van de voorschriften heeft consequenties:
  • We brengen onszelf en onze medeleden in gevaar.
  • De Brigade wordt uitgesloten van de mogelijkheid te kunnen zwemmen.
  • We zullen de maatregelen dus strikt handhaven en iedereen die zich niet aan de regels en aanwijzingen houdt zal worden uitgesloten van onze activiteiten zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn.
 • Niet iedereen kan zwemmen op de gebruikelijke dagen en tijden vanwege de beperkingen die de overheid en het zwembad ons oplegt. Zie schema verderop in deze nieuwsbrief voor de details.
 • We kunnen ons voor stellen dat je het nog te gevaarlijk vindt in jouw omstandigheden om weer te gaan zwemmen. Het aantal zwemmers dat tegelijkertijd mag zwemmen is gelimiteerd. In de huidige planning zijn we ervan uitgegaan dat iedereen weer komt zwemmen.
 • Om te voorkomen dat we te weinig zwemmers in een lesuur hebben en anderen niet mogen zwemmen, moeten jullie je uiterlijk vrijdag 22 mei aanmelden via mailadres Mail onder vermelding van jouw naam en dag, tijdstip en groep waarop je normaal zwemt. Dan kunnen we daar rekening mee houden. Op basis van de aanmeldingen kunnen we als mogelijk de planning aanpassen.
 • De geplande examens in juni 2020 gaan niet door. Het doorgaan van de examens in januari 2021 kunnen we nog niet overzien omdat we niet weten of en in hoeverre de maatregelen vanaf september verder worden versoepeld.
 • Kijkdagen zijn tot nader order verboden.
 • Het clublokaal is tot nader order niet beschikbaar.
 • Blijf onze website of Facebookpagina volgen voor verdere berichten. Er is nog veel onzeker. Ook voor ons kader geldt dat als zij of hun gezin gezondheidsklachten hebben zij zich moeten afmelden en we de lessen niet verantwoord kunnen verzorgen. Verder weten we nog niet hoeveel leden daadwerkelijk willen komen zwemmen en hoeveel mensen zich afmelden. Dat kan overigens via: Mail. Als er veel mensen afmelden kunnen we onze zwemschema’s aanpassen en leden vaker laten zwemmen. Wij zullen dit naast nieuwsbrieven ook via de website en facebook melden.

Peter Boers

Top

2.  Regels voor de zwemmers

Bron: Een groot deel van de regels in dit hoofdstuk zijn over genomen uit het Protocol Verantwoord Zwemmen, veelgestelde-vragen en Verantwoord Zwemmen, protocol

Regels voor iedereen:

 • Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar.
 • Kom alleen op vooraf besproken tijden. Je mag pas 10 minuten voor de lessen/trainingen beginnen het zwembad binnen via de hoofdingang van het zwembad. Op Facebook kun je een filmpje bekijken hoe dit in de IJzeren Man in Weert gaat.
 • Zolang de beperkingen gelden wordt alleen in zwemkleding gezwommen. Gekleed zwemmen is voorlopig niet mogelijk en dus ook niet toegestaan.
 • Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
 • Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
 • De toiletten ( op een uitzondering na voor noodgevallen) en douches zijn gesloten. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet.
 • Trek thuis je badkleding aan. In de kleedhokjes in de blauwe zone hoef je als zwemmer alleen de ‘bovenkleding’ uit te trekken en in een meegenomen sporttas inclusief schoenen mee te nemen naar het perron van het fun-bad. Nadat de zwemzalen door de coördinator zijn vrijgegeven leg je je sporttas op één stoelen en houdt daarbij een minimale afstand aan van 1,5 meter (voor iedereen vanaf 13 jaar).
 • Na het zwemmen volg je op aanwijzing van de coördinator de rode route naar de kleedhokjes die aan gewezen zijn voor na het zwemmen en kan je jezelf omkleden. Vertrek weer zo snel mogelijk via daartoe aangewezen route via de verenigingsingang.
 • Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
 • Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie.
 • Douche thuis voor en na het zwemmen’
 • Hou je strikt aan de regels van het RIVM
  • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
  • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
  • Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blauwe zone is voor aankomende deelnemers.
 • Rode zone is voor vertrekkende deelnemers
 • Om hygiënische redenen worden alle zwemmers uitdrukkelijk geadviseerd om in het zwembad alleen op slippers te lopen.
 • Het gebruik van de föhn is niet toegestaan.
Plattegrond route lopen

RBW

Regels voor kinderen

 • Kinderen onder de 8 jaar mogen door één ouder per gezin geholpen met omkleden. Er mogen ook geen broerjes of zusjes mee naar binnen. De ouder moet de kleding mee naar buiten nemen. Deze ouders moeten meteen na het omkleden via de verenigingsuitgang naar buiten.
 • Alleen deze ouders mogen 5 minuten voor het einde van de les via de hoofdingang van het zwembad naar binnen om de betreffende kinderen op te vangen om hen te helpen met aankleden. Zij blijven in de kleedruimte die daarvoor is aangewezen in een kleedhokje en houden afstand tot alle anderen dan hun eigen kind van minimaal 1,5 meter. De ouders blijven dus ook niet in het gangpad staan. De ouders moeten meteen na het aankleden via de verenigingsuitgang naar buiten.
 • De andere ouders brengen hun kind tot aan de ingang van het zwembad en halen hun na de les weer op. Hou ook hier de een afstand van 1,5 meter tot iedereen buiten je gezin en uiteraard geldt dit ook op de parkeerplaats.
 • Kijklessen mogen tot nader order niet meer.
 • De zwemlessen in het instructiebad worden vanaf de kant gegeven en dat heeft natuurlijk gevolgen voor de manier we nieuw slagen en correcties kunnen aanleren.
 • Top

3.  Regels voor de instructeurs

(deels overgenomen uit: Protocol Verantwoord Zwemmen)

 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Schud geen handen;
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat;
 • Anders dan in een dreigende situatie, maak je als instructeur op geen enkel moment fysiek contact;
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als medewerker binnen de 1,5 meter van de zwemmer komt. Zie tekst over EHBO in het onderstaande.
 • De instructeur geeft les op een afstand van minimaal 1,5 meter tot de deelnemers en vanaf de kant;
 • De zwemmers houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur.
 • Als een instructeur materialen wil gebruiken dienen deze voor en na gebruik te worden gedesinfecteerd. Dat kan door deze minimaal 30 seconden te spoelen in het zwemwater. De instructeur ziet erop toe dat materialen tijdens de les niet aan een andere deelnemer worden doorgeven zonder dat deze zijn gedesinfecteerd.
 • Voor alle deelnemers vanaf 13 jaar zijn alle oefeningen waarbij men binnen anderhalve meter van elkaar komt verboden. Denk daarbij o.a. aan bevrijdings- en vervoersgrepen. Dit is voorlopig geen probleem omdat de examens in juni zijn afgelast. In deze fase van de crisis wordt geadviseerd om de deelnemers vooral te laten zwemmen op een tempo dat men de hele les kan volhouden. De zwemmers van 13 jaar moeten immers anderhalve meter afstand houden.
 • Het verdiend de voorkeur om het water in te gaan vanaf de kant bij het fun-gedeelte en niet bij de startblokken. Zorg dat dit ordelijk gebeurt en dat men niet in het water duikt als de bodem niet op 2 meter staat.
 • Het verdiend de voorkeur dat de beweegbare bodem op zodanige diepte wordt afgesteld dat vermoeide zwemmers daar even kunnen rusten met in acht neming van de anderhalve meter afstand. De zwemmers die in de buurt van deze personen komen moeten dus eerder naar de andere baan gaan.
 • Top

4.  Regels voor de coördinatoren

Coördinatoren:

 • Overall coördinator voor ReddingsBrigade Weert is Peter Boers.
 • Wie per lesuur coördinator is staat in het lesschema elders in deze nieuwsbrief.
 • De dienstdoende coördinator is herkenbaar aan zijn groen shirt met opschrift coördinator of aan een geel RBW hesje.
 • De belangrijkste taak van de coördinator is te bewaken dat de voorschriften van het zwembad en de Gemeente Weert strikt worden gevolgd. Samen met de lesgevers worden de voorschriften gehandhaafd. Wie zich niet houdt aan de voorschriften en aanwijzingen zal worden uitgesloten van verdere deelname aan de RBW-activiteiten zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn. Ieder incident wordt door de coördinator aan het bestuur gemeld.
 • De coördinator ziet erop toe dat men pas 10 minuten voor de les het zwembad kan binnen gaan en zich via de aangegeven route omkleedt. In de zwemzaal (perron van het fun-gedeelte) ziet de coördinator toe dat de zwemmers zich op stellen op de juiste plaats en indien van toepassing anderhalve meter afstand houdt.
 • De coördinator regelt het ordelijk verloop van de ontruiming na het zwemmen. (5 minuten voor afloop van de reguliere les)
  1. Eerst instructiebad als dat in gebruik is geweest.
  2. Baan 1 en 2
  3. Baan 5 en 6
  4. Baan 3 en 4
  5. Controle dat alle zwemmers de zwemzalen hebben verlaten
  6. Vrijgave voor de volgende groep zwemmers (als die er al zijn)
 • De overall coördinator opent en sluit het zwembad conform de procedure die de vereniging van het zwembad heeft ontvangen.
 • Top

5.  EHBO

 • Indien er EHBO-hulp moet worden geboden kan de 1,5 meter afstand in de meeste gevallen niet worden gehandhaafd.
 • Om de veiligheid van eenieder zoveel mogelijk te waarborgen zal de EHBO’er voordat er hulp wordt geboden eerst zijn handen desinfecteren en een mondkapje op doen (liggen in de badpost) en daarna de hulpvragende ook een mondkapje aanreiken.
 • Daarna wordt EHBO verricht volgens de geldende voorschriften.
 • Uitsluitend in geval van een levensbedreigende situatie (bijv. reanimatie) mag hiervan worden afgeweken. Volg echter ook in dit soort gevallen de aanbevelingen van de Hartstichting, het Rode kruis en het Oranje Kruis. De dienstdoende EHBO’er dient van deze aanbevelingen op de hoogte te zijn.
 • Top

6.  Hygiëne en desinfectie

 • Desinfectie is op diverse plaatsen in het zwembad aanwezig. Maak daar gebruik van. Gebruik papieren handdoekjes en leeg regelmatig de prullenbak. Plaatsen van desinfectans staat aangeven op plattegrond elders in deze nieuwsbrief.
 • Extra schoonmaak is uitermate belangrijk om veilig te kunnen werken. Alle deurknoppen en andere handcontactpunten moeten doorlopend worden gereinigd. Na iedere tijdsblok wordt zowel de inkomende route als de uitgaande route volledig nagelopen en indien nodig gereinigd met desinfectans.
  • Na ieder gebruik moet het kleedhokje gedesinfecteerd worden. Hiervoor staat een spuit met alcohol klaar.
  • Als de lessen afgelopen zijn en er is niemand van het zwembad aanwezig, moet alles schoon gespoten worden en gedesinfecteerd door de vereniging!!
 • Top

7.  Binnenkomst in het zwembad

 • Er moet iemand aanwezig zijn bij de ingang, want de deur moet steeds opengemaakt worden
  en er moet zorg worden gedragen dat er 1.5 mtr. afstand wordt gehouden.
  Er moet iemand in de kleedruimte zijn, die er voor zorgt dat alles goed verloopt en iedereen op 1,5 mtr. afstand blijft en toezicht houdt en na gebruik kleedhokje desinfecteert.
 • Top

8.  Corona virus (COVID-19) procedure ReddingsBrigade Weert

 • Volg adviezen en richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid stipt op.
 • Kom als zwemmer, begeleider en instructeur niet naar het zwembad indien:
  • Je hoest of klachten met je ademhaling hebt
  • Meer dan 38,0 graden koorts hebt
  • Je de laatste 2 weken in risicogebieden volgens de lijst van het RIVM ben geweest
  • Je de laatste 2 weken contact hebt gehad met iemand die (vermoedelijk) besmet is met het Corona virus
 • Waarschuw het bestuur van ReddingsBrigade Weert indien je onverhoopt getroffen bent door het Corona virus via mail: Mail.
  Geef daarbij aan op welke lesuren je de laatste 2 weken aanwezig bent geweest en in welke groep je of je kind zwemt.
  • Het bestuur zal dan met de GGD en de autoriteiten contact opnemen over eventueel benodigde maatregelen.
 • Top