Lidmaatschap

Aanmelden

De jaarcontributie bedraagt:
  Categorie         2024
  Elementair zwemmen ABC, jeugd tot 18 jaar    € 107,00
  Zwemmend redden, jeugd tot 18 jaar    €   97,00
  Elementair zwemmen ABC, volwassenen    € 127,00
  Zwemmend redden, volwassenen    € 127,00
  Wedstrijdploeg toeslag    €   25,00

Deze bedragen kunnen alleen worden geïnd d.m.v. een automatische incasso opdracht voor bank- of girorekening. Dit gebeurt in twee termijnen. Bij inschrijving dient € 7,50 betaald te worden voor administratiekosten! Dit bedrag dient overgemaakt te worden op rekening NL02RABO 015.69.67.359 t.n.v. de penningmeester RBW te Weert onder vermelding van: inschrijving wachtlijst + voor en achternaam. Betalingsdatum is tevens de datum van inschrijving!

Het wachtlijstbeheer kunt u mailen via wachtlijst.rbw@gmail.com.
Mocht u liever telefonisch contact hebben, dan kunt u een mail sturen met daarin het verzoek u te bellen. Het mailaccount wordt zo veel mogelijk wekelijks (in het weekend) gelezen.

Bankrekening
Rabobank nr. NL02RABO 015.69.67.359

Kamer van koophandel
Nummer: 40175848

Gedragscode zwembranche

De zwembranche bestaande uit zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenst gedrag binnen de branche wordt voorkomen en bestreden. Daartoe is de Gedragscode Zwembranche ontwikkeld door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Zie: De Gedragscode Zwembranche korte versie

De Gedragscode bevat omgangsregels in zwembaden, waarop zowel ouders als medewerkers een beroep kunnen doen. De Gedragscode zwembranche is het resultaat van de inspanningen van een samenwerkingsverband bestaande uit zwemonderwijzers, vertegenwoordigers van brancheorganisaties RECRON en VSG, sportbond KNZB, particuliere zwemscholen en Abvakabo FNV als vertegenwoordiger van de werknemers in de zwembranche.

ReddingsBrigade Weert onderschrijft dit protocol en heeft zich geconformeerd aan de gedragsregels.

Met nadruk willen wij de beschikbaarheid van een landelijk telefonisch meldpunt onder de aandacht brengen. Meer informatie over de gedragscode zwembranche vind u via de volgende links:

Klachten procedure ReddingsBrigade Weert:
Indien u onverhoopt klachten heeft over activiteiten of leden van ReddingsBrigade Weert dan kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur. Zie voor de afhandelingsprocedure de informatie op het formulier. De voorzitter houdt u op de hoogte van de verdere afhandeling. Klachtenformulier kunt u hier downloaden.

Daarnaast kent ook Reddingsbrigades Nederland een klachten procedure die kan worden opgevraagd via het Landelijk Bureau van Reddingsbrigade Nederland.