Aanmelden

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Geslacht

  ManVrouw

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Geboortedatum

  Geboorteplaats

  Land

  Telefoon / Mobiel

  Email

  Bank / Post

  Rekeningnummer

  Inbezit van diploma's

  NeeABCBrevetten

  Selecteer de tijd die het beste schikt.

  Woensdag (Volwassenen vanaf 13 jaar)

  20:00 - 20:4520:45 - 21:3021:30 - 22:15

  Donderdag (Jeugd vanaf 5 jaar t/m brevet 6)

  18:30 - 19:1519:15 - 20:00

  Zaterdag (Jeugd vanaf 5 jaar t/m brevetten 6)

  9:00 - 9:45

  Bij verzending van dit formulier verklaart u op de hoogte te zijn van het privacybeleid van de Reddingsbrigade Weert (zie website ReddingsBrigade Weert) en gaat u akkoord met alle regels en bepalingen hieromtrent.
  Bij inschrijving dient € 7,50 betaald te worden voor administratiekosten! Dit bedrag dient overgemaakt te worden op rekening NL02RABO 015.69.67.359 t.n.v. de penningmeester RBW te Weert onder vermelding van: inschrijving wachtlijst + voor en achternaam. Betalingsdatum is tevens de datum van inschrijving.
  Daarnaast zult u de digitale nieuwsbrief ontvangen op het opgegeven mailadres; u kunt zich hiervoor op elk moment weer voor uitschrijven.