Welkom op de website van ReddingsBrigade Weert.

De ReddingsBrigade Weert is een middelgrote vereniging en opgericht op 26-06-1958. De vereniging heeft als doel: “het voorkomen van de verdrinkingsdood”. Hier wordt invulling aan gegeven door de zwemkunst in het algemeen, en het zwemmend redden in het bijzonder, te bevorderen bij jong en oud. De jongste leden zijn vijf jaar oud en het oudste, nog actieve lid is de tachtig al ruim gepasseerd.
Het opleidingstraject start met watervreesvrij maken, elementair zwemmen met aansluitend de examens NPZ/NRZ A en B. Hierna start het opleidingstraject van Reddingsbrigade Nederland met een hele serie brevetten, diploma’s, licenties en de mogelijkheid om opgeleid te worden tot officieel erkend gediplomeerd instructeur zwemmend redden.
Naast het hele opleidingstraject is er ook de mogelijkheid om door wekelijkse trainingen de opgedane vaardigheden en de conditie op peil te houden. Zwemmen is een gezonde bezigheid waarbij alle spieren van het lichaam getraind worden zonder een grote kans op blessures. Voor de echte doorzetters zijn er ruime faciliteiten om deel te nemen aan de wedstrijdploeg activiteiten in één van de vele onderdelen van “Life Saving Events”.
Kortom een vereniging die naast het educatieve aspect vele uitdagingen biedt van jong tot oud op ieders gewenst niveau.

Nieuwsbrief 9 april 2021

Beste NRZ A en B kandidaten,

Middels deze mail willen wij jullie informeren dat tijdens de reguliere lessen op donderdag 15 april en zaterdag 17 april getest zal worden voor het examen. Na een positieve testuitslag mag er worden deelgenomen aan het examen op donderdag 6 mei (meer info staat op het examenbriefje welke bij een positieve test wordt uitgereikt).
Omdat er een gedeelte van het examen gekleed wordt uitgevoerd willen wij vragen om vanaf heden tijdens alle lessen kleding mee te nemen (zie onderstaande voor de kledingseisen).
Belangrijk is voor de leden welke in de afgelopen weken nog niet gezwommen hebben, om zich via onderstaande knop aan te melden voor de lessen tot aan het examen; en kennis te nemen van de maatregelen waar wij ons aan moeten houden.
Had je je al aangemeld? Dan hoef je dit NIET nogmaals te doen!
Aanmelden voor het examen gebeurt middels het examenformulier welke tijdens de test zal worden uitgereikt.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie met de Technische Commissie contact opnemen via E-mail.

Aanmelden voor de lessen

Kleding eisen:

 • Badkleding
 • Shirt of blouse met lange mouwen
 • Lange broek, jurk of rok tot de enkels
 • Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool en surfschoenen zijn niet toegestaan!)

Kleding eisen A - B


Maatregelen tijdens de lessen

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 14 maart 2021

Beste Brigade-vrienden,

We hopen dat het goed met jullie gaat.
Ik ben blij dat we na lange tijd we weer mogen starten met een deel van onze zwemlessen. Jammer genoeg nog niet voor iedereen, want we missen jullie wel. Het kabinet heeft aangegeven dat vanaf 16 maart de zwemlessen voor de jeugd tot en met 12 jaar mogen worden hervat. Dat is heugelijk nieuws. Echter op de site van de Rijksoverheid en in de Kamerbrief van het OMT staat dat zwemles mogelijk is voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen. Dat betekent dat vooralsnog alleen de zwemlessen in het kader van het Zwem ABC mogen worden gestart vanaf 18 maart a.s.. Dit betreft dus het instructiebad en degenen die in groepje 4 en de examentraining zitten.
Uiteraard gelden dezelfde maatregelen zoals voor de lockdown.

Maatregelen tijdens de lessen.

Start zwemlessen ZWEM ABC voor kinderen t/m 12 jaar:

 • We starten onze zwemlessen om te leren zwemmen weer vanaf donderdag 18 maart en zaterdag 20 maart. Iedereen zwemt in hetzelfde lesuur en in dezelfde groep als voor de lockdown.
 • De lessen zijn nu vele maanden uitgevallen en we verwachten dat de zwemvaardigheden van de kinderen achteruit zijn gegaan.
 • We zullen daarom de eerste weken toetsen in hoeverre deze natuurlijke teruggang aanwezig is en hoe we deze zo snel mogelijk kunnen opvangen. Op basis daarvan zullen we onze examenplanning voor diploma NRZ A en B vaststellen.
  We zullen dat publiceren via onze website.
 • De eerste zwemles zwemmen we in zwemkleding. De instructeur zal tijdens de lessen aangeven wanneer er weer gekleed zal worden gezwommen.
 • Het is voor ons organisatorisch niet mogelijk om extra inhaallessen te organiseren. Ook al snappen we dat daar wel behoefte voor bestaat.
 • Zoals normaal gaan de zwemlessen altijd door tot aan de zomervakantie. Alleen op officiële Nederlandse feestdagen is er geen zwemmen.

Overige zwemlessen en trainingen:

 • De lessen voor de brevetten/trainingen van de wedstrijdploeg en voor iedereen vanaf 13 jaar mogen nog niet starten. Dit geldt dus helaas ook voor degenen die nog moeten leren zwemmen vanaf 13 jaar.
 • Zodra we ook de andere lessen en trainingen mogen organiseren zullen we dat meteen oppakken en jullie daarover informeren. Hopelijk duurt dat niet meer al te lang.

Wij zouden het op prijs stellen als de kinderen die nog
moeten leren zwemmen aangemeld worden via bijgaande link.

Aanmelden voor de lessen

Verder kunnen we nog hulp gebruiken bij de ingangscontrole en in de garderobe. Ouders kunnen zich eveneens via de bijgaande link aanmelden. Daardoor kunnen we zoveel mogelijk lesgevers inzetten voor de zwemlessen.
Blijf gezond en tot ziens in het zwembad.
Met vriendelijke groet,
Peter Boers
Voorzitter RBW

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 9 april 2021

Beste leden,

Inmiddels zijn we met een klein deel van van de leden weer mogen starten met de zwemlessen. Tot nu zijn dat alleen de kinderen die voor een A of B diploma aan het oefenen zijn. We hopen dat we binnenkort weer met z’n allen mogen gaan zwemmen. In een eerdere nieuwsbrief hebben we de leden al geïnformeerd over de contributie inning van 2020 en 2021. Op de tweede contributie inning 2020 is een korting gegeven. Door het bestuur is toen ook al gecommuniceerd dat ook voor de eerste contributie inning 2021 een korting zal worden gegeven omdat er verwacht werd dat we ook in de eerste periode 2021 minder konden zwemmen. Helaas is die verwachting ook werkelijkheid geworden. Rondom 14 april zal de eerst contributie inning 2021 plaatsvinden.

We hopen iedereen zo snel mogelijk weer te kunnen zien tijdens de zwemlessen. Wanneer dit is zal dit via de nieuwsbrief en onze facebook pagina worden gecommuniceerd.

Voor nu, blijf gezond en hopelijk tot snel.
Bestuur ReddingsBrigade Weert

Op dit moment is het helaas alleen mogelijk om de elementaire lessen (instructiebad en NRZ A & B) te mogen geven. Zit jij in deze lesgroep? en wil jij komen zwemmen? meldt je dan via onderstaande link aan!

Aanmelden voor de lessen

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 1 maart 2021

Beste Brigade-vrienden,
De situatie met betrekking tot het Covid-19 virus in Nederland is nauwelijks veranderd sinds onze laatste digitale Nieuwsbrief. Natuurlijk hopen we dat de vaccinaties in een zodanig tempo gaan lopen dat het aantal besmettingen drastisch gaat dalen en we onze reguliere activiteiten weer op een veilige manier kunnen en mogen uitvoeren.

Zoals gebruikelijk hadden we onze Algemene LedenVergadering ook dit jaar in de tweede week van maart gepland. De huidige overheidsmaatregelen maken het echter onmogelijk om deze ALV op 11 maart in ons clublokaal of enige andere ruimte door te laten gaan. Als bestuur hebben we daarom besloten om de ALV tot nader order uit te stellen. Echter als we vanwege de overheidsmaatregelen de ALV niet voor 30 juni fysiek mogen organiseren zullen we in juni een digitale ALV organiseren.
Voor nu wees voorzichtig en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van ReddingsBrigade Weert

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 4 januari 2021

Beste Brigade-vrienden,
Ik hoop dat het goed met jullie gaat en dat jullie en je dierbaren in goede gezondheid verkeren.

Het jaar 2020 was een bijzonder en bizar jaar. Voor de hele wereld maar zeker ook voor onze brigade. Van onze plannen en onze activiteiten is vanaf maart maar weinig terecht gekomen vanwege de Covid-19 pandemie. Datgene wat wel door kon gaan heeft achter de schermen veel extra werk gekost om te voldoen aan de opgelegde regels. Bij deze wil ik degenen die dat mogelijk hebben gemaakt nogmaals van ganser harte bedanken! Ik vrees dat de periode met beperkingen voor ons voorlopig nog niet voorbij zal zijn, alhoewel met het beschikbaar van een aantal vaccins er wel licht aan het einde van de tunnel gloort. Laten we ons daar maar op richten. In ieder geval zullen onze activiteiten in het zwembad tot 19 januari niet door mogen gaan. Of het daarna wel mag en met welke regels is nu nog onduidelijk. Als bestuur hopen we natuurlijk dat we op niet al te lange termijn weer volledig operationeel mogen en kunnen zijn. We hebben onze technische commissie gevraagd om een plan te maken voor onze lessen en examens zodra we meer zicht krijgen op de nieuwe maatregelen van de overheid. Natuurlijk zullen we jullie daarover informeren via onze gebruikelijke kanalen, waaronder de Nieuwsbrief.

Plannen maken voor 2021 is voor ons op dit moment erg lastig. Zeker ook in financiële zin. Terugkijkend op 2020 kunnen we constateren dat er veel lessen zijn uitgevallen en dat de examens in juni niet zijn doorgegaan. Ook de examens van januari zullen helaas moeten gaan verschuiven, omdat de examenkandidaten natuurlijk wel goed opgeleid moet zijn en voldoende conditie moeten hebben om te kunnen slagen. Dit alles heeft als consequentie dat we in het voorbije jaar als vereniging minder uitgaven hebben gehad maar ook minder inkomsten hebben gehad. Door ons besluit om korting te geven bij de tweede contributie-inning en omdat we verwachten minder subsidies te krijgen over het aantal jeugdleden, denken we dat we over 2020 minder inkomsten zullen hebben. Daar staat tegenover dat de kosten, met name voor de badhuur, veel lager zullen zijn. Voor de Algemene LedenVergadering die we waarschijnlijk moeten uitstellen of digitaal moeten organiseren zullen we dat wel in kaart hebben gebracht.

We hebben echter als vereniging geen winstdoelstelling en de vereniging is van alle leden gezamenlijk. De boekhouding over 2020 is weliswaar nog niet afgesloten, maar analoog de toegepaste korting bij de tweede incasso in 2020 willen we dit ook in 2021 gaan toepassen omdat de verwachting is dat er in de eerste helft van 2021 minder gezwommen kan worden. Het bestuur heeft daarom besloten om bij de eerste incasso van 2021 een korting te geven op de contributie en slechts €20,- te innen van alle leden met uitzondering van het kader en de bijzondere leden.
Hopelijk kunnen we ons zeer snel weer in het zwembad bij onze lessen en trainingen in levende lijve ontmoeten. Voor nu: Wees voorzichtig en blijf gezond!
Namens het bestuur wens jullie allemaal een voorspoedig en gezond 2021.
Met vriendelijke groet,
Peter Boers
Voorzitter RBW

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top