Welkom op de website van ReddingsBrigade Weert.

De ReddingsBrigade Weert is een middelgrote vereniging en opgericht op 26-06-1958. De vereniging heeft als doel: “het voorkomen van de verdrinkingsdood”. Hier wordt invulling aan gegeven door de zwemkunst in het algemeen, en het zwemmend redden in het bijzonder, te bevorderen bij jong en oud. De jongste leden zijn vijf jaar oud en het oudste, nog actieve lid is de tachtig al ruim gepasseerd.
Het opleidingstraject start met watervreesvrij maken, elementair zwemmen met aansluitend de examens NPZ/NRZ A en B. Hierna start het opleidingstraject van Reddingsbrigade Nederland met een hele serie brevetten, diploma’s, licenties en de mogelijkheid om opgeleid te worden tot officieel erkend gediplomeerd instructeur zwemmend redden.
Naast het hele opleidingstraject is er ook de mogelijkheid om door wekelijkse trainingen de opgedane vaardigheden en de conditie op peil te houden. Zwemmen is een gezonde bezigheid waarbij alle spieren van het lichaam getraind worden zonder een grote kans op blessures. Voor de echte doorzetters zijn er ruime faciliteiten om deel te nemen aan de wedstrijdploeg activiteiten in één van de vele onderdelen van “Life Saving Events”.
Kortom een vereniging die naast het educatieve aspect vele uitdagingen biedt van jong tot oud op ieders gewenst niveau.

Nieuwsbrief 5 februari 2021

Beste Brigade-vrienden,
De ontwikkelingen met betrekking tot het Covid-19 virus houden ons land nog stevig in hun greep. De laatste persconferentie van onze premier heeft ons zoals verwacht nog geen concrete datum opgeleverd wanneer we jullie weer in het zwembad kunnen ontmoeten bij onze lessen en trainingen.

Dat is een hard gelag waar we helaas niet aan kunnen ontkomen. Wij missen jullie wel en we staan te popelen om onze lessen en trainingen te kunnen starten. Zodra we toestemming krijgen om onze activiteiten weer geheel of gedeeltelijk te starten zullen we dat natuurlijk doen. Uiteraard zullen we dat aan jullie melden via de gebruikelijke communicatiekanalen.
Voor nu wees voorzichtig en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Peter Boers
Voorzitter RBW

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 14 december 2020

Beste Brigade-vrienden,
We hebben kennis kunnen nemen van de maatregelen die de regering heeft genomen om de gevolgen van het Covid-19 virus drastisch te beperken. Helaas heeft dit tot gevolg dat onze lessen en trainingen met onmiddellijke ingang en in ieder geval tot 19 januari niet kunnen doorgaan. Dat is bijzonder jammer, maar helaas in de huidige situatie onvermijdelijk. Hopelijk kunnen we daarna weer onze activiteiten starten. In welke vorm dat kan is nu nog niet te voorzien. We zullen jullie daarvan weer informeren zodra we weer mogen beginnen.
Voor nu wil ik jullie desondanks hele fijne feestdagen en een goed en vooral gezond 2021 wensen.
Blijf gezond !

Met vriendelijke groet,
Peter Boers

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 18 november 2020

Beste Brigadevrienden,
Inmiddels heeft de regering besloten dat de zwembaden weer open mogen. Helaas hebben we inmiddels van het zwembad vernomen dat er pompen moeten worden vervangen en dat ook het instructiebad en het fun-gedeelte van het zwembad in ieder geval tot 30 november 2020 gesloten zal zijn.
Omdat ook het 25 meter bad tot 4 januari 2021 is gesloten, kunnen wij helaas de lessen en trainingen nog niet hervatten. Zodra we weer gebruik mogen maken van het instructiebad en mogelijk het fun-gedeelte van het zwembad, willen we de zwemles om te leren zwemmen (Zwem AB) weer hervatten.
Concreet betekent dit, dat:

 • De lessen om te leren zwemmen voor de jeugd (Zwem AB) weer starten na 30 november onder de voorwaarde dat het instructiebad en het fun-gedeelte van het zwembad (ter vervanging van baan1) weer voor ons beschikbaar is.
 • Alle andere zwemlessen weer kunnen starten vanaf 4 januari 2021:
  • Voor de jeugd (Junior redden 1 t/m4, zwemmend redden 1 t/m 3) op donderdag en zaterdag
  • Alle lessen op woensdag en zondag

Uiteraard geldt dit onder voorbehoud van tegenvallers tijdens het onderhoud van het zwembad en nieuwe maatregelen van de overheid met betrekking tot het Covid-19 virus.

   Zie RBW-Jaarkalender

Met vriendelijke groet,
Peter Boers

   Top

Nieuwsbrief 4 januari 2021

Beste Brigade-vrienden,
Ik hoop dat het goed met jullie gaat en dat jullie en je dierbaren in goede gezondheid verkeren.

Het jaar 2020 was een bijzonder en bizar jaar. Voor de hele wereld maar zeker ook voor onze brigade. Van onze plannen en onze activiteiten is vanaf maart maar weinig terecht gekomen vanwege de Covid-19 pandemie. Datgene wat wel door kon gaan heeft achter de schermen veel extra werk gekost om te voldoen aan de opgelegde regels. Bij deze wil ik degenen die dat mogelijk hebben gemaakt nogmaals van ganser harte bedanken! Ik vrees dat de periode met beperkingen voor ons voorlopig nog niet voorbij zal zijn, alhoewel met het beschikbaar van een aantal vaccins er wel licht aan het einde van de tunnel gloort. Laten we ons daar maar op richten. In ieder geval zullen onze activiteiten in het zwembad tot 19 januari niet door mogen gaan. Of het daarna wel mag en met welke regels is nu nog onduidelijk. Als bestuur hopen we natuurlijk dat we op niet al te lange termijn weer volledig operationeel mogen en kunnen zijn. We hebben onze technische commissie gevraagd om een plan te maken voor onze lessen en examens zodra we meer zicht krijgen op de nieuwe maatregelen van de overheid. Natuurlijk zullen we jullie daarover informeren via onze gebruikelijke kanalen, waaronder de Nieuwsbrief.

Plannen maken voor 2021 is voor ons op dit moment erg lastig. Zeker ook in financiële zin. Terugkijkend op 2020 kunnen we constateren dat er veel lessen zijn uitgevallen en dat de examens in juni niet zijn doorgegaan. Ook de examens van januari zullen helaas moeten gaan verschuiven, omdat de examenkandidaten natuurlijk wel goed opgeleid moet zijn en voldoende conditie moeten hebben om te kunnen slagen. Dit alles heeft als consequentie dat we in het voorbije jaar als vereniging minder uitgaven hebben gehad maar ook minder inkomsten hebben gehad. Door ons besluit om korting te geven bij de tweede contributie-inning en omdat we verwachten minder subsidies te krijgen over het aantal jeugdleden, denken we dat we over 2020 minder inkomsten zullen hebben. Daar staat tegenover dat de kosten, met name voor de badhuur, veel lager zullen zijn. Voor de Algemene LedenVergadering die we waarschijnlijk moeten uitstellen of digitaal moeten organiseren zullen we dat wel in kaart hebben gebracht.

We hebben echter als vereniging geen winstdoelstelling en de vereniging is van alle leden gezamenlijk. De boekhouding over 2020 is weliswaar nog niet afgesloten, maar analoog de toegepaste korting bij de tweede incasso in 2020 willen we dit ook in 2021 gaan toepassen omdat de verwachting is dat er in de eerste helft van 2021 minder gezwommen kan worden. Het bestuur heeft daarom besloten om bij de eerste incasso van 2021 een korting te geven op de contributie en slechts €20,- te innen van alle leden met uitzondering van het kader en de bijzondere leden.
Hopelijk kunnen we ons zeer snel weer in het zwembad bij onze lessen en trainingen in levende lijve ontmoeten. Voor nu: Wees voorzichtig en blijf gezond!
Namens het bestuur wens jullie allemaal een voorspoedig en gezond 2021.

Met vriendelijke groet,
Peter Boers
Voorzitter RBW

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 30 november 2020

Woensdag + Zondag Geen zwemmen tot 04 Januari 2021
Donderdag + Zaterdag Geen zwemmen tot 04 Januari 2021
Donderdag + Zaterdag Instructiebad zwemmen mogelijk vanaf 10 december
Donderdag + Zaterdag Baan 1 (NRZ A + B) zwemmen mogelijk op donderdag vanaf 10 december

Beste Brigade-vrienden,
Helaas is er vanuit zwembad de IJzeren Man het bericht gekomen dat er vertraging is opgelopen bij het onderhoud aan de pompen voo het instructiebad- en golfslagbad.
Dit betekend dat wij pas kunnen beginnen met de zwemlessen
NRZ A en B voor de
jeugd op de donderdag en zaterdag
vanaf 10 december 2020.

 • Zwem je in het instructiebad ben je welkom op je vaste lesdag.
 • Zwem je in baan 1 voor NRZ A of B; lees dan verder!
 • Zwem je voor Junior Redder of Zwemmend redder, kun je helaas nog niet komen zwemmen.

Mag je komen zwemmen.

 • Voor de zwemmers in het instructiebad blijft alles het zelfde.
 • Zwem je op donderdag in baan 1, krijg je les in het golfslagbad.
 • Zwem je op zaterdag in baan 1, (NRZ A en B)
  Helaas is er geen alternatief water op zaterdag beschikbaar.
  Daarom kun je komen zwemmen op donderdag avond.

  • 1e uur: (18:30 – 19:15) of het
  • 2e uur: (19:15 – 20:00)
  • Zwemmen op zaterdag in het instructiebadje (geen voorkeur)

Zwem je op zaterdag in baan 1
laat ons via onderstaande link weten wat je keuze is.

Voor alle zwemmers volg de voorschriften op!
Met vriendelijke groet,
ReddingsBrigade Weert.

Klik hier voor opgeven Zaterdag: NRZ A en B (baan 1).

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top