Welkom op de website van ReddingsBrigade Weert.

De ReddingsBrigade Weert is een middelgrote vereniging en opgericht op 26-06-1958. De vereniging heeft als doel: “het voorkomen van de verdrinkingsdood”. Hier wordt invulling aan gegeven door de zwemkunst in het algemeen, en het zwemmend redden in het bijzonder, te bevorderen bij jong en oud. De jongste leden zijn vijf jaar oud en het oudste, nog actieve lid is de tachtig al ruim gepasseerd.
Het opleidingstraject start met watervreesvrij maken, elementair zwemmen met aansluitend de examens NPZ/NRZ A en B. Hierna start het opleidingstraject van Reddingsbrigade Nederland met een hele serie brevetten, diploma’s, licenties en de mogelijkheid om opgeleid te worden tot officieel erkend gediplomeerd instructeur zwemmend redden.
Naast het hele opleidingstraject is er ook de mogelijkheid om door wekelijkse trainingen de opgedane vaardigheden en de conditie op peil te houden. Zwemmen is een gezonde bezigheid waarbij alle spieren van het lichaam getraind worden zonder een grote kans op blessures. Voor de echte doorzetters zijn er ruime faciliteiten om deel te nemen aan de wedstrijdploeg activiteiten in één van de vele onderdelen van “Life Saving Events”.
Kortom een vereniging die naast het educatieve aspect vele uitdagingen biedt van jong tot oud op ieders gewenst niveau.

Nieuwsbrief 21 februari 2022

Beste Brigade-vrienden,

Naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari 2022 en de daarin aangekondigde versoepelingen van de corona-maatregelen zijn er ook versoepelingen bij de activiteiten van de RBW. Te weten:

 • Vanaf zaterdag 19 februari vervalt de verplichting om bij binnenkomst en in de kleedlokalen een mondkapje te dragen. De QR-code is wel nog verplicht en dus wordt wel nog gecontroleerd.
 • Vanaf zaterdag 26 februari vervalt ook de controle op de QR-code.
 • Het clublokaal is op zaterdag weer toegankelijk voor de wachtende ouders/verzorgers.

We zijn blij met deze versoepelingen, maar het Covid-19 virus is nog steeds onder ons. Wees daarom voorzichtig en eerbiedig de quarantaineregels.
Klik hier voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Examens

De examens vinden soms plaats op een andere dag dan dat je les hebt. Kijk hieronder in het schema en zorg dat je op tijd aanwezig bent.
De kleedruimtes zijn 15 minuten voor aanvang toegankelijk.

donderdag 24 februari 18:30 uur Zwemmend Redden 1 + 2 + 3
zaterdag 26 februari 09:00 uur Junior Redden 3 + 4
zaterdag 5 maart 09:00 uur Junior Redden 1 + 2
woensdag 9 maart 20:00 uur Zwemmend Redden 4
woensdag 9 maart 20:00 uur Lifesaver 1 + 2 + 3

Tijdens de examens is er voor de overige groepen
geen zwemmen in het 25-meter bad.
De lessen in het instructiebad gaan wel door.

Tijdens de examens is het toegestaan om te komen kijken. Toegang tot het zwembad is voor het examen van 24 februari alleen mogelijk met een geldige QR-code met ID.

Kijklessen

Na de examens zullen wij ook de kijklessen weer opstarten. Tijdens de kijklessen kunt U de laatste 15 minuten van de zwemles komen kijken naar de vorderingen van uw kind. Let wel op dat fotograferen tijdens de kijklessen niet is toegestaan!

De komende kijklessen zijn:

Zaterdag: 12 maart 02 april 07 mei
Donderdag: 10 maart 07 april 12 mei

Met vriendelijke groet,
ReddingsBrigade Weert

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 28 december 2021

Beste Brigade-vrienden,

De zwemlessen op donderdagavond zijn helaas vanwege overheidsmaatregelen op dit moment niet mogelijk.
Wij hebben echter met het zwembad en onze instructeurs kunnen regelen dat dat we vanaf zondag 2 januari 2022 de lessen voor het Zwem ABC kunnen verplaatsen naar zondagmorgen.
Concreet betekent dit dat de lessen voor badje 1 t/m 4 en NRZ A & B voorlopig zullen worden verplaatst:

 • De lessen van donderdag 1e uur (18:30 – 19:15 uur)
  zullen we verplaatsen naar zondagochtend 9:00 – 9:45 uur
 • De lessen van donderdag 2e uur (18:45 – 20:00 uur)
  zullen we verplaatsen naar zondagochtend 9:45 – 10:30 uur
 • De lessen van zaterdag worden niet verplaatst.

Zodra we weer op donderdagavond mogen zwemmen, gaan we natuurlijk weer terug naar de oorspronkelijke lesuren.
Helaas hebben we geen oplossing voor de lessen vanaf Junior 1 en hoger, omdat die door de overheid niet worden toegestaan.
De gevolgen voor het diplomazwemmen hebben we nog niet in kaart gebracht. Wij zullen daar voor de NRZ A en B groep later op terug komen.

Wij zouden het op prijs stellen als u uw kind aanmeldt voor de verplaatste lessen. Klik hiervoor onder op de button.

Opgeven zwemlessen zondag

Natuurlijk gelden de corona-maatregelen van de laatste weken nog steeds

 • Niet komen als er klachten zijn of als u in quarantaine moet zijn.
 • Mondmaskers en QR code zoals de laatste weken verplicht.
 • Een ouder/verzorger per gezin en alleen voor de kinderen die nog met omkleden moeten worden geholpen.

Voor nu wensen wij u en de uwen
een fijne jaarwisseling
en een voorspoedig en gezond 2022.

ReddingsBrigade Weert

Aan onze ouders/begeleiders van onze jeugdleden en
aan onze zwemmers 18 jaar en ouder;

 • Hou 1,5 meter afstand!
 • 10 jaar en ouder: draag een mondkapje in de gangen, kleedruimtes en zwemperrons.
 • 18 jaar en ouder: Neem je QR code + ID mee.
 • Kijklessen gaan voorlopig niet door.

Tips!

 • Doe thuis alvast de zwemkleding aan.
 • Neem een zakje mee voor je mondkapje in het zwembad in te doen.
 • Indien je als ouder/verzorgen niet over een geldige QR-code beschikt, mag altijd iemand anders je kind helpen, zolang hij/zij een geldige QR en ID kan laten zien.

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 3 maart 2022

Aan alle leden en ouders van onze juniorleden.

Bij deze willen wij u uitnodigen tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op donderdagavond 10 maart 2022 vanaf 20.30 uur in ons eigen verenigingslokaal aan de Kazernelaan 115 te Weert.

 1. Opening door de voorzitter, Dhr. Peter Boers.
 2. Mededelingen.
 3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. oktober 2021
  (Klik hier voor het bestand te openen in PDF)
 4. Secretarieel jaarverslag 2021.
  (Klik hier voor het bestand te openen in PDF)
 5. Presentatie financieel jaarverslag 2021.
 6. Verslag kascontrolecommissie 2022.
 7. Benoeming kascontrolecommissie 2023.
 8. Contributie 2023

   

  2022 2021
  Junioren Zwem ABC €  97,00 €  97,00
  Junioren Zwem Redden €  88,00 €  88,00
  Senioren €  115,00 €  115,00
  Wedstrijdploeg toeslag €  20,00 €  20,00
  Bijzondere leden €  34,00 €  34,00
 9. Presentatie begroting R.B.W. 2022.
 10. Korte pauze.
 11. Huldiging jubilarissen.
 12. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend Angela Bernaerts en
  Huub Breukel Beiden zijn herkiesbaar als bestuurslid.
 13. Vertrouwenscontactpersonen (VCP) en gedragsprotocol
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting van de vergadering.

Ad. 3+4) Verslagen worden niet voorgelezen. In het clublokaal liggen enkele exemplaren ter inzage.

Stemrecht: Ieder lid van 16 jaar en ouder heeft stemrecht. Ieder aanwezig lid, van 16 jaar en ouder, mag middels een schriftelijke en volledig ingevulde stemmachtiging één extra stem uitbrengen. Ieder lid dat gebruik wenst te maken van een stemmachtiging kan deze opvragen bij Jeroen Geelen. Ouders en juniorleden hebben geen stemrecht, doch hun aanwezigheid en inbreng tijdens de vergadering stellen wij wel ten zeerste op prijs.

Namens het bestuur van de ReddingsBrigade Weert,
Angela Bernaerts.

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top

Nieuwsbrief 14 januari 2022

Beste Brigade-vrienden,

Op 14 januari is aangekondigd dat iedereen weer mag gaan sporten. Dit vergt wel nog wat organisatie en voorbereiding. Daarom nodigen we je uit om vanaf woensdag 19 januari weer volgens je vaste zwemlesuur te komen zwemmen.

Zaterdag 15 januari
Er zal enkel zwemles zijn voor het instructiebad en NRZ A en B.

Zondag 16 januari
Enkel zwemles voor de donderdag jeugdleden voor instructiebad en NRZ A en B.
(van 9.00 – 09:45 uur voor de leden van donderdag 1e uur)*
(van 9:45 – 10:30 uur voor de leden van donderdag 2e uur)*
Hierna zullen de lessen weer gegeven worden op de donderdagavond.
*Onder voorbehoud van beschikbaarheid zwembad
Om 10:30 uur start de training van de wedstrijdploeg.

Woensdag 19 januari
Aanvang zwemlessen woensdagavond. (Alle leden)

Donderdag 20 januari
Aanvang zwemlessen donderdagavond. (Ook junior redder en zwemmend redder)

Zaterdag 22 januari
Aanvang zwemlessen zaterdag. (Ook junior redder en zwemmend redder)
Als je komt zwemmen denk aan de geldende maatregelen!

 • Mondmasker dragen voor 13 jaar en ouder!
 • 1,5 meter afstand houden.
 • Bij klachten blijf thuis.
 • toegang met QR-code voor 18 jaar en ouder!

EXAMENS
Wij hadden in de maand januari een aantal examens gepland, die vanwege overheidsmaatregelen niet door kunnen gaan. Immers op woensdag- en donderdagavond hebben we geen lessen zwemmend redden meer mogen geven.

Wij zullen later de nieuwe examendata doorgeven!

Gelukkig hebben we de lessen voor het Zwem ABC van de donderdagavond kunnen verplaatsen naar de zondagochtend en zijn dezelfde lessen voor het zwem ABC op de zaterdagochtend nog steeds mogelijk geweest.

Voor de jeugd die voor het NRZ A of B diploma opgaan komende zwemlessen getest worden zodat zij snel op examen kunnen gaan.

De exacte examendatum voor A en B diploma-zwemmen zullen wij nog later communiceren.

Voor nu: Wees voorzichtig en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
TC ReddingsBrigade Weert

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top