Inschrijving

Bij inschrijving dient € 7,50 betaald te worden voor administratiekosten. Dit bedrag dient overgemaakt te worden op rekening NL02RABO 015.69.67.359 t.n.v. de penningmeester RBW te Weert onder vermelding van: inschrijving wachtlijst + voor– en achternaam. Betalingsdatum is tevens de datum van inschrijving!

De wachttijd bedraagt momenteel ca. 3 jaar. Indien al in bezit van een NRZ-A e/o NRZ-B diploma zal deze wachttijd aanzienlijk korter zijn.

Aanmelden

  1. Geslacht
  2. Post / Bank
  3. In bezit van diploma's
  4. Selecteer de tijd die het beste schikt
  5. Woensdag (Volwassenen: vanaf ca. 13 jaar)
  6. Donderdag (Jeugd: vanaf 5 jaar t/m brevet 6)
  7. Zaterdag (Jeugd: vanaf 5 jaar t/m brevet 6)

© Copyright Reddingsbrigade Weert